Thesis for Mission Goes Global – Opinnäytetyö Missio Maailmalle

Would you like to do your thesis for an international cause and need an idea? Do your thesis for Mission Goes Global!

 

If you are interested in internationalisation or project work in general, you could do your thesis for Mission Goes Global-project, e.g. as a project assistant. Mission Goes Global is Haaga-Helia’s project destined to help students develop their internationalisation skills, as well as their language skills and project work experience. You will be an important part of the project team, where you can work according to your strenghts – you could be a project assistant, help update social media sites or materials, or work for new international contacts and opportunities.

 

For more information, contact Mission Goes Global here, on Facebook, Twitter or project director Eija Kärnä by email, eija.karna@haaga-helia.fi.

 

 

 

Haluaisitko tehdä opinnäytetyösi kansainvälisyyttä edistäen ja tarvitset aiheen? Tee opinnäytetyösi Missio Maailmalle!

 

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälistymisestä tai yleisesti projektityöstä, voit tehdä opinnäytetyösi Missio Maailmalle, esimerkiksi projektiassistenttina toimimalla. Missio Maailmalle on Haaga-Helian projekti, joka auttaa opiskelijoita kehittämään kansainvälistymiskykyjään, kuten myös heidän kielitaitoaan ja projektityökokemustaan. Opinnäytetyön tekemällä olet tärkeä osa projektitiimiä ja pääset toimimaan omien vahvuuksiesi perusteella – voit olla projektiassistentti, auttaa sosiaalisen median ja materiaalien päivittämisessä, tai edistää uusia yhteistyökuvioita.

 

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä blogissa, Facebookissa, Twitterissä, tai lähetä sähköpostia projektin vetäjälle Eija Kärnälle, eija.karna@haaga-helia.fi.

Missio Maailmalle auttaa sinua kehittämään kansainvälisyyttäsi

Nykyajan alati kehittyvässä maailmassa kansainvälistymisestä on tullut päivän sana. Yhä useammat ihmiset sekä yritykset työskentelevät ulkomailla, ja erinomaisista kansainvälistymistaidoista on tullut välttämättömyys monissa työtehtävissä ja eri aloilla. Tämä näkyy myös kielitaidon merkityksen kasvamisessa, mikä näkyy myös Suomessa työskennellessä.

 

Haaga-Helia tarjoaa opiskelijoilleen monia erilaisia tilaisuuksia kehittää kansainvälistymistään. Yksi parhaista keinoista on tehdä kansainvälinen opinnäytetyö tai –projekti. Missio Maailmalle-projekti auttaa sinua käytännön järjestelyissä, kielitaitosi kehittämisessä sekä myös keräämään käytännöllistä kansainvälistä kokemusta, joka saattaa hyvinkin olla tiesi kansainvälisiin tehtäviin tulevaisuudessa.

 

Ota yhteyttä täällä, Facebookissa, Twitterissä tai sähköpostitse.

Mission Goes Global helps you with your internationalisation skills

Nowadays in the ever developing world internationalisation has become the concept of the day. A growing number of people and businesses are working abroad, and excellent internationalization skills have become essential for many roles and industries. This includes the demand for language skills, which is growing in Finland as well.

 

In Haaga-Helia there are lots of different opportunities to develop one’s internationalisation skills. One of the best ways for that is to do an international thesis or project. With Mission Goes Global, you will get help with practicalities and be able to develop not just your language skills, but also gain practical international experience that may well be the way to international jobs in the future.

 

Contact MGG on here, via Facebook, Twitter or by email.