Suomi

Missio Maailmalle -projektin päätarkoitus on innostaa opiskelijoita kansainväliseen yhteistyöhön liiketoiminnan perusviestin kirkastamiseen liittyvissä opinnäytetöissä ja luoda tähän liittyen monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia organisaatioiden ja opiskelijoiden välille. Yhdessä liike- ja työelämän toimijoiden sekä opiskelijoiden kanssa Missio Maailmalle projektin tavoitteena on kehittää organisaatioiden strategiaviestintää; mission, vision ja strategian toteutumista organisaatioiden perustoiminnoissa, myynnissä ja tuloksissa globaalissa maailmassa.

Mitä Missio Maailmalle tarjoaa opiskelijoille?

Opiskelijoille Missio Maailmalle – projekti mahdollistaa opinnäytetyön tekemisen kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija tekee opinnäytetyönsä valitsemalleen yritykselle ja voi jakaa osaamista muiden maiden opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö tuo lisäarvoa opinnäytetyölle ja mahdollistaa luovempien ratkaisujen tarjoamisen yrityksille. Yhteistyön myötä opiskelija saa konkreettista kokemusta kansainvälisestä projektityöstä. Lue lisää teemaryhmästä ja projektin tarjoamista eduista opiskelijoille tästä.

Missio Maailmalle -projektin tarjoamat edut yrityksille

Missio Maailmalle tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää strategian toteutumista, strategiaviestinnän onnistumista ja työskentelyn malleja konkreettisella tasolla. HAAGA-HELIA:n ja sen partnerikoulujen opiskelijat kehittävät opinnäytetöinään yrityksen mission, vision ja strategian mukaista viestintää liiketoiminnan tehostamiseksi. Lue lisää projektin tarjoamista eduista juuri sinun yrityksellesi tästä.

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia on yksityinen, noin 10 500 oppilaan ammattikorkeakoulu, joka toimii kolmella paikkakunnalla kuudessa eri toimipisteessä Porvoossa, Vierumäellä sekä Helsingin Pasilassa, Haagassa, Vallilassa ja Malmilla. Haaga-Helia tarjoaa suomen- ja englanninkielisiä koulutusohjelmia seuraavilta aloilta: liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajakoulutus. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella eri kielten opintoja, esimerkiksi venäjä, espanja, saksa ja ranska kuuluvat Haaga-Helian laajaan kielivalikoimaan.

Perus amk-tutkinnon lisäksi Haaga-Heliassa voi suorittaa ylemmän amk-tutkinnon, osallistua täydennyskoulutukseen tai suorittaa opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Haaga-Heliassa kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä roolissa: esimerkiksi opettaja- ja henkilöstövaihdot sekä yhteiset oppimis- ja kehittämishankkeet kumppanikorkeakoulujen ja yritysten kanssa kuuluvat Haaga-Helian jokapäiväiseen toimintaan. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi lukukausi opiskelijavaihdossa yhdessä 200 Haaga-Helian yhteistyökorkeakoulusta 42 eri maassa. Lisäksi osa näistä yhteistyökouluista tarjoaa mahdollisuuden kaksoistutkinto-ohjelmaan, jossa opiskelija opiskelee ulkomailla kaksi lukukautta saaden valmistuessaan tutkintotodistuksen sekä Haaga-Heliasta että ulkomaisesta oppilaitoksestaan. Lisäksi Haaga-Helia neuvoo ja tukee opiskelijoita ulkomaille sijoittuvan työharjoittelupaikan etsimisessä sekä järjestelyissä.

Liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoiden kouluttamisen lisäksi Haaga-Helia tutkii ja kehittää aktiivisesti näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa esimerkiksi liiketoiminnan ja oppimisen uusien ratkaisujen muodossa.