Svenska

Mission Goes Global

Mission Goes Global- projektets huvudsakliga syfte är att motivera studerande till internationellt samarbete med organisationer eller andra studerande i sina examensarbeten. Samarbetet fokuserar på att skapa mångsidiga samarbetsmöjligheter mellan studerande och organisationer. Tillsammans med affärs- och arbetslivets deltagare samt studerande är målet att utveckla organisationens strategiska kommunikation. Detta innebär att utveckla organisationens mission, vision och strategi, för att uföra organisationens grundläggande funktioner, försäljning och slutresultat i den globala omgivningen.

Vad kan Mission Goes Global erbjuda åt studerande?

Mission Goes Global erbjuder studeranden en möjlighet att utföra sitt examensarbete i en internationell omgivning. Studeranden kan utföra examensarbetet för ett valt företag och kan dela med sig sin kunnighet med studerande från andra länder. Samarbetet medför mera värde till studerandens examensarbet och möjliggör även mer kreativa lösningar till företaget. Genom samarbetet får studeranden konkret erfarenhet inom ett internationellt projektarbete.

Vad kan Mission Goes Global erbjuda åt företag?

Mission Goes Global ger företag möjligheten att utveckla sina strategiska relationer, strategisk kommunikation och arbetsexemplar på konkretisk nivå. Studeranden vid Haaga-Helia samt studeranden vid samarbetsskolorna, förverkligar sina examensarbeten enligt företagets mission, vision och strategisk kommunikation, för att förbättra företagets affarsmöjligheter.

Haaga-Helia yrkeshögskola

Haaga-Helia är en privatägd yrkeshögskola med omkring 10 500 studerande. Haaga-Helia verkar i tre olika städer och har sex campus. Förutom fyra campus i Helsingfors finns det även ett campus i Borgå och ett i Vierumäki. Yrkeshögskolan erbjuder utbildning inom följande program: företagsekonomi, informationsteknologi, hotell- och restaurangbransch, ledningsassistentarbete, journalistik, gymnastik och lärarutbildning inom yrkesuppfostran. Vissa av de ovannämnda programmen erbjuds även på engelska. Vid Haaga-Helia finns det utmärkta resurser till att studera olika språk. Haaga-Helia har språkundervisning bland annat i ryska, spanska, tyska och franska.

Vid Haaga-Helia kan man även avlägga sin magisterexamen som fortsättning till kandidatexamen. Dessutom kan man ta extra kurser vid yrkeshögskolan eller vid öppna universitetet.

Internationellt samarbete är viktigt inom Haaga-Helia. Utbytesprogram för både lärare och studeranden, samt samarbete med partneruniversitet runt om i världen är en del av vardagen vid Haaga-Helia. Alla studerande har möjlighet att spendera en termin utomlands vid ett partner universitet. Haaga-Helia har omkring 200 partneruniversitet, i 42 olika länder. Vissa av dessa universitet erbjuder möjligheten att avlägga dubbla examina. Vid dubbla examina krävs det att studeranden tillbringar två terminer vid partneruniversitetet utomlands. Vid avläggning av examen får studeranden ett diplom både från Haaga-Helia och partneruniversitetet. Haaga-Helia uppmuntrar också studeranden att avlägga sin arbetspraktik utomlands.

Utöver att skolan utbildar experter i både business och service industrier gör Haaga-Helia även undersökningar och utvecklingsarbete inom dessa expertisområden. Haaga-Helia har t.ex. kommit fram till nya och innovativa lösningar inom affärsverksamhet och inlärning.