Tähtihetket

REITTEJÄ työelämän murroksessa

Kimmo Mäki, Hannu Kotila ja Tuija Toivola ovat kirjoittaneet artikkelin: Kohti ekosysteemejä ja yhteistä arvonluontia. Teoksessa REITTEJÄ työelämän murroksessa (Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna toim.) 2014. Artikkelissa hahmotellaan toimivan oppimisympäristön tunnusmerkkejä ammattikorkeakouluopettajan, opiskelijan ja työelämätoimijan näkökulmasta.

 

Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2

Kirja on jatkoa aiemmalle keskustelulle ammattikokansikuva2rkeakoulupedagogiikan luonteesta. Siihen on koottu ajankohtaisia tutkimus- ja kehitystoimintaan pohjautuvia näkemyksiä oppimisesta, ohjauksesta, oppimisympäristöistä ja ammattikorkeakoulujen työelämäsuhteista. Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa jäsennetään kolmiulotteisesti: pedagogiikan monimuotoisuuden, korkeakouluyhteisöjen haasteiden sekä elinkeinoelämään integroituneen oppimisen ja TKI-toiminnan kautta.