Toiminta

Julkaisut
Kopeda-verstas tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan tuottaa ammattikorkeakoulupedagogisia julkaisuja, joista tuoreimpia ovat mm.

Mäki, K & Niinistö-Sivuranta, S. 2014. Työn opinnollistamisen neuvottelut tulkintojen kenttänä – Oivalluksia Duunarineuvotteluista. UASJournal 1/ 2014. www.uasjournal.fi

Vanhanen-Nuutinen, L, Mäki, K, Töytäri, A, Ilves, V ja Farin, V. 2013. KIVIÄ JA KEITAITA. Ammattikorkeakoulutyö muutoksessa. HAAGA-HELIA tutkimuksia 1/ 2013.

Kotila, H & K, Mäki. 2012. (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Edita Oy.

Kansallinen KOPEDA-verkosto
Verkosto on käynnistynyt syksyllä 2012 ja siihen kuuluvat kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut. Verkoston toimijat ovat ammattikorkeakoulunsa pedagogiikan kehittäjiä, esimiehiä ja toteuttajia. Kansallinen KOPEDA-verkosto kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja teemat käsittelevät ajankohtaisia amk-pedagogisia haasteita ammattikorkeakoulutyössä. Verkoston työskentelee työpajatyyppisesti verkostopäivillä ja LinkedInissä. Yhteinen teema työpajoihin työstetään LinkedIn-ryhmässä yhteisöllisesti.

HOTTIS
HOTTIS on ammattikorkeakoulupedagoginen ajatus hautomo, jonka jäsenet ovat metropolialueen ammattikorkeakouluista (Arcada, DIAK, Haaga-Helia, HUMAK, Laurea ja Metropolia). HOTTIS kokoontuu kerran vuodessa brunssin siivittämänä ”thinkthnakkaamaan” ammattikorkeakoulupedagogiikan kuumia perunoita.

AMK-opiskelijat
Verstaalla on aktiiviset yhteistyösuhteet SAMOK:n kanssa. Tuorein yhteistyöhanke on ToTo – työstä oppimista ja työtä ja oppimista – tutkimushanke. Tutkimus kohdistuu kaikkiin ammattikorkeakouluopiskelijoihin. ToTo:ssa selvitetään amk-opiskelijoiden käyttäjäkokemuksia reaaliaikaisen työn ja opintojen integroinnin mahdollisuuksista. Hanke päättyy joulukuussa 2014.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
KOPEDA-verstas tuottaa Haaga-Helian Ammatilliseen opettajakorkeakouluun opettajankoulutukseen, tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä täydennyskoulutukseen uusia teemoja, työkaluja ja hankeaihoita toimintansa kautta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstö osallistuu työtehtävien kautta koepda-verstaan toimintaan ja ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämiseen. Verstaassa on kartoitettu keväällä 2012 HHAOKK:n henkilöstön ammattikorkeakoulupedagogiikan osaamisalueet ja sisällöt. Ks. kuvio 1.

Työelämäyhteydet
KOPEDA-verstas kehittää työelämäsuhteita Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä ammattikorkeakoulupedagogiikkaa yhdessä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, amk-opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tuorein tuotos on ammattikorkeakouluopiskelijan reaaliaikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen amk-opinnoiksi. Osataan-hankkeessa (www.osataan.net/ duunista opintopisteiksi) työstettiin opinnollistamiseen opas yhdessä 12 yrityksen kanssa.