Monthly Archives: December 2012

Itsesäätelystä ja aikuisten kielikylvystä

Kielikylpy ja kaksikieliset oppilaitokset ovat  puheenaiheena tällä hetkellä. Toisen kotimaisen oppiminen kohdekielisessä ympäristössä vaatii oppijalta mm. itsesäätelytaitoa. Voit lukea aiheesta esitykseni, METODER att öka högskolestuderandenas självreglering Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivillä HAAGA-HELIA:ssa 4.-5.10.2012. (Lähteet: Att öka högskolestuderandenas självreglering litteratur.2012.)  

Posted in Uncategorized | Leave a comment