Monthly Archives: November 2014

Norden Passet

Olen laatinut dokumentin  Norden Passet, jonka avulla opiskelija voi osoittaa kykynsä toimia pohjoismaisessa työympäristössä. Passi on syntynyt ruotsin amk-opettajille tarkoitetussa Elitgruppen -hankeessa, jossa kehitettiin keinoja, joilla voidaan edistää opiskelijoiden motivaatiota ja parantaa heidän oppimistuloksiaan ruotsin kielessä. Norden Passet jakautuu osaamisalueisiin kieliaito, kulttuuri- ja … Continue reading

Posted in opetus, tutkimus | Leave a comment