Monthly Archives: December 2015

Hoppetgruppen – ett viktigt nätverk för svensklärare vid yrkeshögskolor (professionella högskolor) i Finland

  Hoppet är en ganska osynlig men uppskattad grupp bland lärare i svenska. Sju stycken representanter från olika yrkeshögskolor i Finland jobbar för svenskan genom att bl.a. årligen ordna en sk. Vårträff för lärarna någonstans i Norden, planerar projekt som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment