Monthly Archives: May 2016

Nya praxis i inlärningen av svenska –projektet ROKK

I slutet av maj presenterade högskolelärare nya sätt att närma sig integrering mellan svenskan och innehållet, flexibilitet i studierna i svenska samt utvärdering av språkkunskaper. Det var fråga om slutseminariet av projektet ROKK (Ruotsin opetuksen kehittäminen korkeakouluissa / Utvecklingen av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Företagskulturer -några särdrag i Finland och i Sverige

Finland-Sverige näringslivsforum gav än en gång viktiga inblickar i olikheter mellan Finland och Sverige när det gäller arbetslivet.  Där togd upp bl.a. myterna gällande skillnader om hur vi tar tag i konflikterna, värdesätter diskussionens betydelse för det slutliga resultatet samt uppfattar betydelsen … Continue reading

Posted in Norden, Sverige | Comments Off on Företagskulturer -några särdrag i Finland och i Sverige

Näringslivsforumet

Forumet var igen fullt av intressant program. Det aktuella evenemanget Slush  sades vara mycket viktig för svenskarna. Svenskarna är intresserade av finländares innovationer men av någon orsak blir det inte ännu stora affärer. Vi  fick höra fakta om Finlands och Sveriges ekonomiska samarbete. Det bör … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Näringslivsforumet