Näringslivsforumet

Forumet var igen fullt av intressant program. Det aktuella evenemanget Slush  sades vara mycket viktig för svenskarna. Svenskarna är intresserade av finländares innovationer men av någon orsak blir det inte ännu stora affärer.

Vi  fick höra fakta om Finlands och Sveriges ekonomiska samarbete. Det bör kommas ihåg att Sverige är ju Finlands näst viktigaste exportland. Svenskarna uppskattar speciellt finsk hälsoteknologi och design. Sverige har skriande behov av IT kunniga, likaså behövs arbetskraft inom bygg- och gruvbranschen i Sverige. Å andra sidan ligger Finland på sjätte plats när det gäller svensk export.

Det arktiska området och nordiskt samarbete blir vitkig i framtiden. Trolgen kommer EUs tillväxt från just det här området och det betyder att man investerar stort i transportlederna (också till havs) till Asien och Ryssland. T.o.m. Indien och Sydkorea är redan intresserade av området. Sålunda blir en hållbart ekonomisk tillväxt viktig i norr. Finland blir ju ordförande i Arktiska rådet fr.o.m. nästa år och teman blir miljö och ekonomin. Sverige investerar redan nu stort i vindkraften.

WP_20160509_006

 

Det finns vissa skillnader i Finlands och Sveriges företagskulturer. T.ex. ordet nej har försvunnit i Sverige och istället används tja eller ja. Vi finnar vill vara först i ledet och visa vägen medan för svenskarna det viktiga är att alla har ett gott självförtroende och möjlighet att utvecklas. I Sverige jobbar barnen mycket i grupper och ska ta initiativ. Vi i Norden har stora chanser inom utbildningen. Vi i Norden är nu tredje främsta på utbildningsmarknaden.

Synen på ledarskapet var ett tema. I Finland ges personer värde enligt deras ställning och titel medan svenskarna inte uppskattar sina överordnade automatiskt utan de måste vinna andras respekt. det kyftes fram en idé om att arbetsmoralen och ärligheten borde lyftas upp som varumärket för Norden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.