Företagskulturer -några särdrag i Finland och i Sverige

Finland-Sverige näringslivsforum gav än en gång viktiga inblickar i olikheter mellan Finland och Sverige när det gäller arbetslivet.  Där togd upp bl.a. myterna gällande skillnader om hur vi tar tag i konflikterna, värdesätter diskussionens betydelse för det slutliga resultatet samt uppfattar betydelsen av att uttrycka oss rakt i kommunikationen.

Att svenskarna bor mera tätt än vi i Finland kan ha bidragit till skillnaderna i individ- och gruppbeteendet och till behovet av att bilda och fungera i nätverk och vara engagerade socialt. Dessutom har svenskarna en bred och tidig mångkulturell erfarenhet.

Det är ju känt att i Sverige har urbaniseringstakten varit snabbare, medan Finlands närhistoria har präglat vårt sätt att leda. Blivande ledare har också blivit påverkade av skillnader i utbildningen och tillämpning av den. Man kunde konstatera kort att i Sverige satsar man på självkänslan medan i Finland satsar vi på kunnande. Speciellt sk. intellektuella verktyg, matematik och språk, har varit traditionellt viktiga ämnen för finländare. Dessutom uppskattas vi lärare i Finland mera än i Sverige.

Kännetecknande för det svenska arbetslivet är att man är sedan dagis duktig på att organisera sig själv och sitt arbete. För oss finländare är arbetsplatsen ett ställe där vi vill vara uppskattade, professionella och experter.  I Sverige uppfattas arbetsplatsen först och främst som en plats som präglas av lagarbete, ansvar och glädje. Kundbelåtenheten som värde ligger bland 10-i-topp i Finland medan den kommer först på plats 35 i Sverige!

This entry was posted in Norden, Sverige. Bookmark the permalink.