Monthly Archives: October 2017

Kommunikation och nätverkande på svenska

Vårt senaste projekt i svenskan var  Ekonomin i Norden och i den övriga världen som pågick i februari-maj i våras. Projektet gick ut på att de studerande på programmet för företagsekonomi vid Haaga-Helia på kursen Svenska 3, skulle göra en … Continue reading

Posted in opetus, tutkimus | Comments Off on Kommunikation och nätverkande på svenska