Kommunikation och nätverkande på svenska

Vårt senaste projekt i svenskan var  Ekonomin i Norden och i den övriga världen som pågick i februari-maj i våras.

Projektet gick ut på att de studerande på programmet för företagsekonomi vid Haaga-Helia på kursen Svenska 3, skulle göra en undersökning lokalt bland studerandena vid Borgå Folkakademi om deras konsumtionsvanor med hjälp av en rad personliga intervjuer. Detta dels för eventuella nya bisnesidéer, dels för att få uppleva den tvåspråkiga verkligheten vi lever i.

Den andra delen av projektet, Ekonomin i världen, bestod av seminariesessioner, där alla fick presentera ekonomin i sitt hemland och svara på frågorna efter presentationen.

Allt kulminerade i en utställning där resultaten av undersökningen och presentationerna om ekonomierna fanns till påseende för hela Borgå. Allt som allt deltog över 60 studerande i projektet.

Olika bakgrunder, kulturer och varierande språkkunskaper var inget hinder för det här projektet. Det viktiga var att alla lärde sig nya saker, ibland även häpnadsväckande, fick många tillfällen att använda svenska, fick nya kontakter och bekantade sig med en annan utbildningsanstalt för eventuella fortsatta studier.

Underbart och motiverande, tack alla medverkande, tack Svenska Kulturfonden!

 

This entry was posted in opetus, tutkimus. Bookmark the permalink.