Digital flexibilitet i språkstudier

Undervisnings- och Kulturministeriet finansierar ett spetsprojekt där sammanlagt 52 lektorer och lärare i finska och svenska vid 8 yrkeshögskolor och 4 universitet i Finland skapar gemensamma digitala flexibla studiestigar fram till år 2019. I det av Aalto Universitetet koordinerade projektet DIGIJOUJOU är det mångmediala och mångformiga pedagogiska lösningar som ska utgöra utgångspunkten för arbetet.

Sedan hösten 2017 arbetar projektdeltagare i mindre team. Den nordiska identiteten och kunskaper om Norden är temat som jag vill lyfta fram i ett team med lektorer från Laurea, Turun ammattikokrkeakoulu och Haaga-Helia yrkeshögskola samt Helsingfors Universitet.  Vi ska tillsammans bygga en gemensam modul som består av mindre valbara studiehelheter.

Den första inlärningshelhet jag arbetade fram i höstas är sk. Nordisk mentorering. Den ska bl.a. förbättra den studerandes uppfattning om den nordiska arbetslivskulturen och arbetslivet.

I vår är mitt mål att utarbeta en modell för studieresa till Sverige. Många studerande har inte någon möjlighet att resa i Norden under språkstudierna även om det skulle vara mycket viktigt att t.ex. kunna uppleva en annan kultur och knyta kontakter. Det ska vi försöka råda bot på med bl.a. uppgifter med reseförberedelser och tips för finansiering. Det ska också bli uppgifter om arbetslivssituationer i Norden. Vår teammedlem från Helsingfors universitet med sin arbetserfarenhet från yle ska bidra med kunskaper i videoteknik för videomaterial. Det är tänkt att materialet ska filmas på olika håll i Norden där vi också önskar kunna träffa nya potentiella samarbetspartners.

Mycket nytt och inspirerande är på gång och intressanta studiestigar färdiga om två år då projektet tar slut. Jag anser det vara viktigt med kollektivt lärande och nytänk, liksom modernt och lättillgängligt studiematerial, vilket jag tror det här projektet ger förutsättningar till.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.