Category Archives: Uncategorized

Digital flexibilitet i språkstudier

Undervisnings- och Kulturministeriet finansierar ett spetsprojekt där sammanlagt 52 lektorer och lärare i finska och svenska vid 8 yrkeshögskolor och 4 universitet i Finland skapar gemensamma digitala flexibla studiestigar fram till år 2019. I det av Aalto Universitetet koordinerade projektet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Digital flexibilitet i språkstudier

Nya praxis i inlärningen av svenska –projektet ROKK

I slutet av maj presenterade högskolelärare nya sätt att närma sig integrering mellan svenskan och innehållet, flexibilitet i studierna i svenska samt utvärdering av språkkunskaper. Det var fråga om slutseminariet av projektet ROKK (Ruotsin opetuksen kehittäminen korkeakouluissa / Utvecklingen av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Näringslivsforumet

Forumet var igen fullt av intressant program. Det aktuella evenemanget Slush  sades vara mycket viktig för svenskarna. Svenskarna är intresserade av finländares innovationer men av någon orsak blir det inte ännu stora affärer. Vi  fick höra fakta om Finlands och Sveriges ekonomiska samarbete. Det bör … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Näringslivsforumet

Hoppetgruppen – ett viktigt nätverk för svensklärare vid yrkeshögskolor (professionella högskolor) i Finland

  Hoppet är en ganska osynlig men uppskattad grupp bland lärare i svenska. Sju stycken representanter från olika yrkeshögskolor i Finland jobbar för svenskan genom att bl.a. årligen ordna en sk. Vårträff för lärarna någonstans i Norden, planerar projekt som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppimisen ohjauksen kehittäminen ja opiskelijan motivaation edistäminen

Ammattikorkeakoulujen ruotsin kielen opettajien täydennyskoulutushanke Elitgruppen 2 on takanapäin. Hanke oli todella antoisa. Opiskelijan motivoiminen oppimaan on haaste ja on erittäin hyvä että asiaa pohditaan ja sitä lähestytään yhteisvoimin eri näkökannoista opettajien arvokasta kokemusta hyödyntäen. Kaiken opitun lisäksi on tärkeää, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Syksyn 2013 satoa

Syksy 2013 on onnistuneesti takana päin ja opettajaryhmämme  työn tuloksena on syntynyt mm. julkaisu päivitetyistä ammattikorkeakoulujen kielten AHOT osaamiskuvauksista! Kuvaukset ovat  osaamislähtöisiä ja tarkoituksena on että ne ovat helppoja tulkita ja ottaa käyttöön. Eri koulutusaloilla on omat kuvauksensa. Sen lisäksi että saimme aikaan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Itsesäätelystä ja aikuisten kielikylvystä

Kielikylpy ja kaksikieliset oppilaitokset ovat  puheenaiheena tällä hetkellä. Toisen kotimaisen oppiminen kohdekielisessä ympäristössä vaatii oppijalta mm. itsesäätelytaitoa. Voit lukea aiheesta esitykseni, METODER att öka högskolestuderandenas självreglering Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivillä HAAGA-HELIA:ssa 4.-5.10.2012. (Lähteet: Att öka högskolestuderandenas självreglering litteratur.2012.)  

Posted in Uncategorized | Leave a comment