Svenska i min omgivning

 

 

Våga svenska!

Vi brukar på vår kurs Norden, den första kursen i svenska för finskspråkiga på linjen Liiketalous (Företagsekonomi) intervjua på svenska någon anställd i ett företag. Det gäller att genast börja använda kunskaperna de studerande skaffat sig i gymnasiet, handelsinstitutet eller annanstans.

Att våga kräver att vi diskuterar vad som ska hända i företaget och hur under intervjun. Samt framför allt, vilket företag och vilken bransch är jag intresserad av? Vad kommer jag att ha nytta av i framtiden? Vad kunde jag fråga och hur?

Den här hösten gjorde de studerande således intervjuerna både i Borgåföretag och i Stockholm. Några i Borgå t.o.m. videoinspelade intervjuerna och gjorde korta program, som enligt mig skulle helt bra passa i tv:n. Några bandade in sin intervju vilka nu efteråt kan användas av andra kommande studerande på Norden kursen som inlärningsmaterial.

I Stockholm fick en grupp studerande en ivrig mentor, som gärna ville stöda de studerande i deras framtida studier ifall de vill lära sig mer eller har frågor under studiernas gång om företagande. En annan grupp intervjuades i en direktsändning i radion- temat var bl. a. Finland, studierna och framtida arbete.

När man vågar, börjar saker hända. En sak leder till en annan –och framför allt, när du vågat en gång och det har gått bra–vågar du en gång till!

 

bio

Företagsintervju

Vi intervjuade en bio i Borgå. Där hade vi jätte trevlig tid.  En dag beslutade vi bara att nu ska vi besöka det här företaget så vi främjar vårt svenska projekt. Och det gjorde vi!! I början av intervjun var vi alla nervösa men när vi kom dit uppfattade vi att det inte är så hemskt. Intervjun gick snabbt och vi fick svaren till våra frågor lätt. Efter intervjun gick vi på kaffe med vår grupp och gjorde presentationen av företaget. I alla fall tänkte vi efter uppgiften att det var roligt fast i början kändes det svårt.

15.10.

Joni  K. & Markus H.en &

Petteri G.l & Tommi K.

Ett företagsbesök i Borgå


Vi besökte en butik i gamla stan. Vi intervjuade  där en säljare. Vi hade en uppgift att besöka ett svenskspråkigt företag i Borgå. Vårt mål var att våga använda språket och lära oss att tala bättre svenska. Vi lärde oss att tala, lyssna och skriva svenska.


Fakta om företaget


GRUNDAT:               År 1871 i Borgå
BELÄGENHETEN:  Borgå

VERKSAMHETEN:  Tillverkar godis i fabriken

Säljer produkter i fabriksbutiken och butiken i gamla stan.

Saara, Nora och Tanja

Ett företagsbesök i Borgå

ånbåtar

Vi studerar affärsekonomi i yrkeshögsskola och vår uppgift var att besöka något företag som är finlandssvenskt och presentera det till vår klass.

Först valde vi våra företag och vi började söka grundfakta om företaget på nätet. Sedan gick vi till företaget och frågade några frågor på svenska. Besöket var snabbt och det gick helt bra. Sedan samlade vi vår presentation ihop och presenterade den till vår klass på svenska.

Uppgiftens mening var att lära tala svenska bättre utanför skolan. I vår klass var grupperna många och olika företags presentationer.

Noora, Jonna, Ellen

WP_20141030_002

Hejsan alla!

Vi heter Elina, Ida och Josefina. Vi ska skriva bloggtexten om vår presentation. Vi gjorde en presentation om företaget som säljer kläder och inredning. Nu ska vi berätta hur gjorde vi det. Få information om svensk- eller tvåspråkiga företag, företag där svenskan hör till vardagen. Använda svenska utanför klassrummet. Skriva e-post och tala svenska i företag och telefon.

Först ringde vi till företaget och frågade om det passade att vi kommer och intervjuar dem. Vi kom överens om en träff och vi besökte företaget. Sen vi presenterade några frågor på svenska och sedan gjorde vi en Power Point presentation.

Vi lärde oss hur man kan ta kontakt med företag på svenska och söka information på nätet.Tidtabell var sträng och det var svårt att komma överens om en träff eftersom vi inte hade mycket tid och företaget hade bråttom

rätti

 

Hej,

Vårt grupparbete var ett företagsbesök. Efter besöket måste vi presentera och berätta grundfakta om vårt företag på svenska till den andra i klassen. Vårt företag var tvåspråkigt och uppgiften var att tala svenska i intervjun.

Målet var, att vi kommer över en bra presentation och en god samverkan. Och vi gjorde det. Vi berättade grundfakta och vilken kultur är på arbetsplatsen, och vi hade en rolig tid!

Först ringde vi till företaget och kom överens en tid att träffa på. Vi skickade frågorna med e-post till företaget så att dom kunde preparera sig till intervjun. Mötet var ganska bra och vi fick väldigt bra svar. Vi gjorde en presentation så att vi kunde presentera företag framför klassen och få feedback.

Vi lärde oss att tala bättre svenska och använda orden vi lärde oss på kursen. Det var mycket roligt att lära sig mera om företaget och hur det fungerar. När vi måste uppträda framför klassen, lärde vi oss mera att tala framför människor och hur vi kan presentera bättre. Till exempel uttal.

Grupparbete är ett bra sätt att lära sig många nya saker. När du arbetar på ett främmande språk, får du lära dig nya ord och lära sig att arbeta med olika grupper. I framtiden för arbetet är det viktigt att lära sig att arbeta i grupp, så grupparbete rekommenderas för alla.

Skriven av: Eveliina, Harri, Juha & Niina

fisveflaggan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *