Tag Archives: nordisk identitet

Digital flexibilitet i språkstudier

Undervisnings- och Kulturministeriet finansierar ett spetsprojekt där sammanlagt 52 lektorer och lärare i finska och svenska vid 8 yrkeshögskolor och 4 universitet i Finland skapar gemensamma digitala flexibla studiestigar fram till år 2019. I det av Aalto Universitetet koordinerade projektet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Digital flexibilitet i språkstudier