Miten valmistautua tulevaisuuden työelämään?

 

Työelämä elää vahvaa murroskautta. Muutoksia tapahtuu työympäristössä, työtehtävissä ja työtavoissa kiihtyvällä vauhdilla. Työ ja toimeentulo pirstaloituu, eriarvoistuminen lisääntyy ja väestön ikääntyessä nuoremmat ikäluokat valtaavat työelämän. Uudet työnkuvat synnyttävät keskustelua siitä, miten työ määritellään. Työn merkitys muuttuu, kun työelämään tulvii uusia ajatuksia ja asenteita työstä. Työtä tehdään missä vain, silloin kun sitä on ja yhä harvemman toimesta. Työn rytmiin ja sisältöön on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa. Myös työn tehokkuus, mielekkyys ja miellyttävyys ovat asioita, joita pohditaan.

Joko teillä toteutettiin tämän vuoden organisaatiomuutos? Vai riittikö tällä kertaa pienempimuotoinen vastuualueiden viilaus ja työtehtävien uusjako? Tämän päivän työympäristö elää jatkuvassa muutostilassa, ja muutokset näkyvät esimerkiksi siinä, miten organisaatiossa työskennellään ja jaetaan vastuuta sekä miten tiimit toimivat. Kvartaalitalous pakottaa yritykset reagoimaan markkinoiden liikkeisiin koko ajan nopeammin, mikä vaikuttaa organisaatioiden toimintatapoihin ja tunnelmiin. Epävarmuus lisääntyy ja organisaatioista ja työtehtävistä tulee projektimaisempia.

Teknologia tuo meidän kaikkien työhön lisää joustavuutta, sillä sen avulla työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Kääntöpuolena tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että työ- ja vapaa-ajan raja hämärtyy ja työntekijä itse vastaa siitä, kuinka työn tekemiseen käytetyn ajan rajaa. Yrittäjämäinen ote ja itsensä johtamisen taidot ovat tarpeen – olitpa sitten renki tai isäntä. Teknologia muuttaa työympäristön myös yhteisöllisemmäksi, kun uudet teknologiat ja pilvipalvelut helpottavat yhteistä tekemistä. Tietoa jaetaan tehokkaasti ja monta henkilöä voi osallistua tiedon jalostamiseen samanaikaisesti.

Työelämä kansainvälistyy ja vieraat kulttuurit sekoittuvat suomalaisiin tapoihin. Konfliktit eri maailmankolkilla lisäävät muuttoliikettä myös Suomeen, mikä tarkoittaa yhä monimuotoisempaa ja -kulttuurisempaa työyhteisöä, uudenlaisia koulutustarpeita ja uusia mahdollisuuksia kaupalle. Kilpailu työpaikoista kiihtyy ja työntekijän onkin jatkuvasti kehitettävä itseään, etsittävä keinoja erottautua ja hankittava ainutlaatuista osaamista. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että työntekijän on oltava valmis vaihtamaan ammattia kysynnän ja työelämän tarpeiden muuttuessa.

 

Tämän päivän työtehtäviä ei huomenna ole olemassa

McKinsey Global Instituten raportin (tammikuu 2017) mukaan lähes puolet nykyisistä työtehtävistä voidaan automatisoida vuoteen 2055 mennessä. Rutiininomaisia toimistotehtäviä korvataan jo nyt automaatiolla tai tehtävät on sisällytetty digitalisaation myötä osaksi muiden asiantuntijoiden työtä. Tästä konkreettinen esimerkki on matkavarausten tekeminen, mikä aikaisemmin oli usein sihteerien tai assistenttien tehtävä. Teknologioiden, esimerkiksi robotiikan tai biotekniikan, avulla poistetaan työntekijöiden tehtävälistalta raskaita ja vaarallisia työtehtäviä. Keskitason ja keskiluokan työtehtävät katoavat kehityksen tieltä ja matalapalkkaisista töistä kilpailee entistä useampi. Palkkaerot kasvavat ja samalla kasvaa vaatimus työntekijöiden joustolle. Työelämä sirpaloituu, osa-aika- ja projektityöt lisääntyvät ja tuloja hankitaan monesta eri lähteestä. Ehkä olet jo huomannut tämän trendin lähipiirissäsi?

Kehittyvät teknologiat ja digitalisaatio tuovat mukanaan uusia työkaluja. Tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin työkalut antavat tietoa suunnittelun tueksi ja auttavat yritystä kehittämään toimintaansa kannattavammaksi. Integroidut järjestelmät tuottavat tarkempaa dataa yrityksen liiketoiminnan kehittämistä varten. Automaation hyödyntäminen jatkuu ja kiihtyy, sillä yritysten tuottovaatimukset kovenevat ja henkilöresurssit harvenevat edelleen. Halutaan saada aikaan enemmän vähemmillä resursseilla.

Markkinoinnin työtehtävissä datan rooli on merkittävä ja näkyy selvästi jo tänään. Automaatio tehostaa markkinointia ja myyntiä mm. analytiikan ja personoinnin avulla. Erilaisten yhteisöllisten kanavien ja verkostojen tuntemus ja läsnäolo oman yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisissa medioissa on entistäkin tarpeellisempaa. Jos et ole mukana, sinua ei ole olemassa.

 

Pidä osaamisesi ajan tasalla

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen, uusien teknologioiden ja työkalujen hallitseminen, verkostoituminen ja alan seuraaminen on elintärkeää työllistymisen ja uralla etenemisen kannalta. Oman ammattitaidon kehittämisen lisäksi on tärkeää huolehtia henkisestä jaksamisesta, sillä työelämä vaatii työntekijältä koko ajan enemmän ja työn ja vapaa-ajan erottaminen on entistä haasteellisempaa. Kiire on yleinen ongelma ja sen mukanaan tuoma stressi vaikuttaa ilmapiiriin. Työpaikan huono työilmapiiri näkyy yrityksen tehottomuutena, joten on myös työnantajan intresseissä huolehtia siitä, että työrauha säilyy ja työntekijät viihtyvät työssä.

Tulevaisuuden työelämä tarjoaa haasteiden lisäksi paljon hyvää ja innostavaa. Työkulttuuri muuttuu modernimmaksi ja vapaamielisemmäksi. Joustavuus ja itsenäisyys lisääntyvät ja työn mielekkyys kasvaa, kun digitalisaatio hoitaa rutiinit ja aikaa vievät prosessit. Näin jää aikaa myös omien taitojen kehittämiseen.

Minna Lappalainen

 

Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *