Haaga-helialaiset opinnollistamisen äärellä

Liiketalouden opettajien opinnollistamispajoissa innostunut meininki!

Kevään 2014 aikana HAAGA-HELIAn Liiketalouden yksikössä toteutettiin opinnollistamisen työpajoja, joita vetivät Osataan-hankkeen asiantuntijat ja HAAGA-HELIAn Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajat Anu Moisio ja Kimmo Mäki.  Opinnollistamispajojen tarkoituksena oli paitsi tutustuttaa opettajat aiheeseen, niin myös toimia alkupotkuna syksyllä alkavalle liiketalouden opetussuunnitelman uudistumiselle.

Pajoihin osallistui 54 opettajaa ja opinto-ohjaajaa eri kampuksilta ja osaamisalueilta. Ilmapiiri oli innostunut, kyselevä ja uutta luova. Opinnollistamista tarvitaan, jotta voidaan vastata uuden rahoitusmallin vaatimukseen 55 opintopistettä vuodessa suorittavista opiskelijoista. Olemassa olevien opintojaksojen tiiviistäminen ei ole optimaalinen ratkaisu, vaan ennemmin kannattaa miettiä, miten opiskelijoiden työssä käyntiä voidaan hyödyntää opinnoissa.

Opetussuunnitelman tulee jatkossa olla joustava, isoja kokonaisuuksia sisältävä työkalu. Siinä mielessä perinteinen termi opetussuunnitelma saattaa olla nyt tiensä päässä ja se voidaan korvata esimerkiksi termillä osaamissuunnitelma, joka paremmin kuvaa sitä mitä ammattikorkeakoulussa ollaan tuottamassa. Kyse on opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä, ei vain siitä, miten opetusta suunnitellaan.

Työelämä kehittyy kovaa vauhtia. Moni opettaja joutuu kohtaamaan tilanteen, jossa opiskelija tuntee opettavan aiheen nykykäytännöt opettajaa paremmin. Opettajan rooli on jatkossa valmentava ja ohjaava.

Hänen tehtävänsä on liittää opiskelijan kuvailemat työelämän ilmiöt isompaan kuvaan ja auttaa näkemään laajempaa taustalla olevaa tietoperustaa. Tällainen ohjaus on merkittävää myös aikuisopiskelijalle. Opettajalla tulee olla kykyä tulkita työssä kertyvää osaamista osaksi opiskeltavaa tutkintoa.

Osa opettajista on huolissaan opetuksen tason säilymisestä.  Usein ajatellaan, että opinnollistamisen myötä korkeakoulumaisuus kärsii ja palataan takaisin toisen asteen koulutukseen. Pitäisi kuitenkin miettiä, mikä on sitä korkeakoulutasoista asiantuntijatason osaamista, jota ammattikorkeakoulusta valmistuneilla on työelämään siirtyessään. Kaikki on kiinni yhdessä työstetyistä osaamisen kriteereistä.

HAAGA-HELIAn Ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivisesti mukana myös ensi syksynä alkavassa uudistustyössä. ”On itsestään selvää, että kehitystyössämme hyödynnämme talossamme olevaa asiantuntemusta – oli sitten kyseessä koulutusyksikkö tai arvostettu opettajankoulutuksemme. Koska tavoitteenamme on todellinen uudistus, kaikki hyvät käytänteet ovat kullan kalliita ja niitä etsitään systemaattisesti sekä talon sisältä että ulkopuolelta”, toteaa vararehtori Teemu Kokko.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Haaga-helialaiset opinnollistamisen äärellä

  1. Pingback: Liiketalous saa AOKK:lta potkua opinnollistamiseen - Spirit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *