Asiantuntijat

Osataan! -hankkeen asiantuntijat esittäytyy.

HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu

sähköposti: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Hannu Kotila, KT yliopettaja
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat työelämälähtöinen ja työelämän kanssa tapahtuva oppiminen ja opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen sekä osaamisen arvioinnin työkalujen kehittäminen.

Anu Moisio, TkL, yliopettaja
Osataan hankkeessa erityinen kiinnostus kohdistuu opiskelijan ammatti-identiteetin kehittämiseen työelämäyhteistyön avulla sekä autenttisissa työelämäympäristöissä tapahtuvan oppimisen fasilitointiin ja arviointiin.

Katri Aaltonen, FT, yliopettaja
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ohjaustoiminnan kokonaissuunnittelu, kriteeriperustainen ohjaus yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen ohjaus autenttisessa työssä.

Kimmo Mäki, KTT, KL, yliopettaja
Intresseinä ovat asiantuntijaorganisaatioiden yhteisö- ja verkosto-osaamisen sekä yhteisöjen ja verkostojen johtamisen kehittäminen yli organisaatio- ja asiantuntijarajojen.

Johanna Luostarinen, tradenomi (ylempi AMK), T&K-koordinaattori
Vastuualueina ovat hanketoiminnan koordinointi yhdessä projektipäällikön kanssa sekä vastuu viestinnän suunnittelusta ja toteuksesta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Toimii myös rahoittajan, taloushallinnon ja osahankkeiden yhteyshenkilönä. Ohjausryhmän sihteeri.

Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu

sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Annu Niskanen, KL, YM, NTM, lehtori
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat työelämälähtöinen oppiminen ja opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen sekä ohjaustoiminnan ja osaamisen arvioinnin työkalujen kehittäminen.

Aino Lepänjuuri, YL, yliopettaja
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat työelämälähtöisen oppimisen,  ohjaustoiminnan ja osaamisen arvioinnin työkalujen  kehittäminen.

Ritva Nurminen,yliopettaja, opettajankouluttaja
Kiinnostuksen kohteita ovat osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen tukeminen pk-yritysten arjessa sekä työelämälähtöisten toimintatapojen aikaan saaminen yhteistyössä.

Sinikka Blom,Ttm, NTM, lehtori
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat työelämälähtöisen oppimisen,  ohjaustoiminnan ja osaamisen arvioinnin työkalujen kehittäminen.