Hankeinfo

 

 

Projektiesite
Työpaikkojen koulutuksesta saama hyöty näkyy osaamisen arvioinnissa. Kuinka hyvin tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän osaamistarpeita ?  Miten osaaminen on osoitettavissa?

Osaamisen arviointi tarkoittaa aidon osaamisen valitsemista ja määrittelemistä.  Se on myös osaamisen tason arvottamista. Osaamisen arvioinnin mittarit ovat myös ohjauksen mittareita.Kun ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaamista siirretään autenttiseen työhön, työpaikat ovat osaamisen arvioinnissa keskeisessä ja ratkaisevassa roolissa. Osaamisen arviointia voi kuitenkin toteuttaa vahvimmillaan ainoastaan autenttisessa työssä. Osaaminen on tällöin tietojen, taitojen ja asenteiden sidoksia autenttisessa työssä. Osataan! –hanke edistää oppimisen arviointia aidoissa työelämän tilanteissa.

Osataan! -hanke Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana (2012-2014). Hanketta koordinoi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Mukana hanketta toteuttamassa ovat Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pirkanmaan ELY keskus.