Luottamus, keskustelu, kollaasiLuottamus, keskustelu, kollaasi

Nyt se on totta, blogit tulevat osaksi HAAGA-HELIAn arkea.  Hienoa! Omani alkaa nyt.

Olen huomannut, että melkein vuosittain mielessäni on jokin näkemys siitä, mikä oppimisessa ja opetuksessa on tärkeätä. Tänä kevätkautena 2012 “näkemyksekseni” on vahvistunut, että oppiminen ja opetus pitää nähdä luottamuksen, keskustelun ja kollaasin ilmiöiden ja käsitteiden kautta, niiden vuoropuheluna ja vuorotteluna.

Luottamus viittaa siihen, että oppimista tapahtuu aina ja kaikkialla; oppimista ei voi estää. Opettajan (pedagogin) täytyy luottaa siihen, että mielekästä oppimista tapahtuu, vaikka sitä ei ehkä opettajana huomaakaan saati että sitä pystyisi kontrolloimaan. Luottamus liittyy myös siihen, että oppiminen on viime kädessä oppijan vastuulla, ei opettajan. Hän voi vain yrittää mahdollistaa sitä.

Keskustelun korostaminen merkitsee sitä, että olennaista oppimisen tukemisen toiminnoissa   (~ opettamisessa) on ihmisten välinen vuorovaikutus. Se voi olla yhteistyötä, vuorovaikutteisia harjoituksia jne. Keskustelun painottaminen yrittää suunnata ihmisiä siihen oivallukseen, että aito, tilaa-antava, kohtaava ja kehkeyttävä keskustelu on luonnollisin ja paras vuorovaikutuksen ja oppimisen muoto.

Kollaasi on toisiinsa yhteenkuulumattomien  asioiden yhdelmä, joka sellaisena kuitenkin muodostaa ehyen kokonaisuuden. Aika, jota elämme, täyttyy tietojen ja kokemusten tulvasta. Oppimisessa on olennaista rakentaa kyseisistä tieto- ja kokemusmassoista mielekkäitä tilanteisiin ja prosesseihin kytkeytyviä kokonaisuuksia.  Opettaja voi tukea kollaasien muodostumista ja tehdä niitä itse huomattaviksi ja ymmärrettäviksi.

About Pekka Ihanainen

Teacher educator and Project consultant at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education.
This entry was posted in oppiminen, pedagogiikka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *