Author Archives: Pekka Ihanainen

About Pekka Ihanainen

Teacher educator and Project consultant at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education.

Attuning for alignment and aesthetics in pedagogy

After half a year´s blogging silence I´m in the blogosphere again :).  I haven´t been inactive, be sure, but interacted with my ingenious student teachers (what a rich resource they really are) and teacher trainer colleagues (a 40 people´s diamond … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Läsnäolon ontologiaa

Olen jo aiemmissa postauksissa katsellut samanaikaisuuden pedagogiikan ontologiaa niin paikan, ajan kuin läsnäolonkin näkökulmista.  Palaan vielä “läsnäolon ontologiaan”.   Sosiaalinen läsnäolo (tai sen puute, joka on läsnäololaatu poissulkevuuden, ei-läsnäolon kautta) ikään kuin säteilee paikoissa ja ajoissa, joissa olemme. Läsnäolon sosiaalisuus viittaa … Continue reading

Posted in oppiminen, pedagogiikka | Leave a comment

Ajan kanssa

Aika on, aikaa on. Se on tavallaan itsestään ja itsessään. Sitten se ilmestyy jostain tietoisuuteen ja koettavaksi. Lineaarinen aika on länsimaalaiselle tutuin menneestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen suuntautuvana jatkumona. Ajan lineaarisuus tulee erityisesti kellosta, mitattavasta ajasta. Kelloaikaa ei voi kääntää taakse- … Continue reading

Posted in oppiminen, pedagogiikka | Leave a comment

Place and pedagogy

When we speak about space we are talking simultaneously of space, place and location. They reflect the same phenomenon from different angles.  An actual pedagogy happens in certain physical-digital places, and it is wise to get a deeper touch with … Continue reading

Posted in mlearning, teacher training | Leave a comment

Samanaikaisuuden pedagogiikan ontologiaa III

Eiliset mietteet (I ja II) samanaikaisuuden pedagogiikan ontologiasta jo upottivat sen ennen kaikkea paikkoihin, aikoihin ja läsnäoloihin.  Ne ovat kompleksisia, emergenttejä ja inhimillisiä laadullisuuksia sekä yhtäaikaisia, risteytyviä ja läpäiseviä sisältöjä. Paikat Ennen internettiä paikka oli yleensä aina fyysis-sosiaalinen tila. Luonnontilatkin … Continue reading

Posted in oppiminen, pedagogiikka | Leave a comment

Samanaikaisuuden pedagogiikan ontologiaa II

Samanaikaisuutta on monenlaista. Paikat ovat yhtäaikaisesti olemassa globaalissa lokaalisuudessaan eli maapalloisessa paikallisuudessaan teknologialla kyborgisoituneen kehollisuutemme kautta.  Fyysisen ja digitaalisen ykseytyminen saa minut ja sen olemassa olevaksi sinulle ja hänellekin täällä ja siellä. Tämä hetki tässä kirjoittamiseni pisteessä on tapahtuma bloggaussyklissäni.  … Continue reading

Posted in oppiminen, pedagogiikka | Tagged | Leave a comment

Samanaikaisuuden pedagogiikan ontologiaa I

Samanaikaisuuden pedagogiikan ikäänkuin ontologinen perusta tai tausta on kompleksisuudessa, emergenssissä ja inhimillisyydessä. Ne kaikki kertovat siitä kerroksellisesta todellisuudesta, jossa oppimisen ja pedagogiikan nykymaailmassa elämme. Todellisuutemme on monitekijäinen, ja sen muodostajat voivat olla jännitteisessä suhteessa toistensa kanssa. Se on myös moniselitteinen, … Continue reading

Posted in oppiminen, pedagogiikka | Tagged | Leave a comment

Työskentelyn filosofia

Olen kaverini kanssa tuumaillut, että mitä jos kirjoittaisimme työskentelyn filosofiasta. No tämä otsikointi “Työskentelyn filosofiaksi” on kyllä ihan omaani ja olkoon se toistaiseksi työnimi omalle kirjoittelulleni.  Alla olevan tekstin aiheet on keskusteltu yhdessä tuon työtoverini kanssa, mutta itse tässä oleva … Continue reading

Posted in oppiminen, työ | Tagged , , | Leave a comment

It´s me here (a complexity of placed us)

Last Friday and Saturday (3rd and 4th of May) ware really inspiring days for me. I took part a workshop organized by Otavan opisto and facilitated by my friend and colleague Micheal Sean Gallagher. It was all about learning in … Continue reading

Posted in mlearning, oppiminen, pedagogiikka | Tagged , , , | Leave a comment

Pointillist and cyclical teaching

Few days ago I had an opportunity to shadow one of my teacher students and her teaching practice lesson.  The situation was rather up-to-date in the meaning that her students popped up to the lesson quite an irrational order, and … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment