Category Archives: Uncategorized

Koe älypuhelimen ja mobiilinetin käytön lopettamisesta

Älypuhelimet ja mobiili-internet ovat olleet yksi suurimmista muutoksista, mitä on tapahtunut kuluttajalle tietotekniikassa internetin ja world wide webin yleistymisen jälkeen. Tämä kehitys on luonut mobiilin infrastruktuurin päätelaitteineen, joka tarjoaa käyttäjilleen välittömän jakelukanavan digitaalisten palveluiden kuluttamiseen. Internetin mobiili käyttömahdollisuus eri päätelaitteiden … Continue reading

Posted in mobiili internet, tietotekniikan käyttö, Uncategorized | Comments Off on Koe älypuhelimen ja mobiilinetin käytön lopettamisesta

Muuttuvat arvoketjut sakkaavat taloutta

Arvoketju on käsite, joka tarkoittaa arvonmuodostusprosessia toisiinsa vuorovaikutussuhteessa oleville toiminnoille. Arvoketjujen avulla voidaan tarkastella ja tunnistaa hyötyjä tuottavat ja niitä vähentävät seikat. Arvoketjuissa määritellään vastuut siitä kuka tekee, mitä tekee vai tehdäänkö yhtään mitään. Arvoketjujen johtamisella tavoitellaan parempaa laatua, tuottavuutta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Muuttuvat arvoketjut sakkaavat taloutta

Tietoturva on ihmisen perusoikeus (HS, 3.3.2014)

Tämän artikkelin uudelleen julkaisemiksi, ovat nostaneet esille lähinnä kaksi uutista koskien muutaman edellisen päivän uutisvirtaa. Meneillään olevat paljastukset tietotekniikan hyödyntämisestä laajamittaisessa vakoilussa, jota myös seurannaksi kutsutaan, huolestuttavat. Tarkoitusperät systemaattiselle tietojen keräämiselle eivät ole täysin selvillä, ja toiminta on äärimmäisen laajamittaista. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tietoturva on ihmisen perusoikeus (HS, 3.3.2014)

Avoin koodi pedagogiikassa: Syksy 2013 projektiblogi, osa I

Avoin koodi, tai sen englannin kielinen vastine Open Source, tarkoittaa tuotantomallia jossa jokaisella tuotantomallin avulla tuotetut hyödykkeet turvaavat yhtäläiset oikeudet hyödykkeen käyttöön, jakeluun tai sen jatkojalostukseen. Tietotekniikkaan perustuvissa digitaalisissa hyödykkeissä tämä tarkoittaa käytännössä loppukäyttäjille ohjelmistoja, joita voidaan hankkia ilman ohjelmistoihin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Avoin koodi pedagogiikassa: Syksy 2013 projektiblogi, osa I

Avoimen lähdekoodin toimintamalli opetuksessa: Case Systemo

Avoin lähdekoodi on tapa tuottaa, kehittää ja jaella hyödykkeitä, kuten esimerkiksi tietokoneiden ohjelmistoja.  Riippumatta siitä onko roolina olla hyödykkeiden tuottaja tai kuluttaja, niin avoimen lähdekoodin hyödykkeitä saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella ilman lisenssimaksuja ja lisenssien ylläpitoa. Lisäisin tulkintaani* … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Avoimen lähdekoodin toimintamalli opetuksessa: Case Systemo

Digitaalinen palvelutuotanto tarvitsee palveluosaamista

Palvelut ovat aineettomia hyödykkeitä. Palveluille tyypillisesti omaleimaista on että niiden tuotanto ja kulutus tapahtuu samanaikaisesti palveluiden käyttäjän ja palveluiden tuottajan välillä. Palveluiden arvoa yleensä määrittelee palveluiden käyttöaste suhteessa palvelun tuotantokapasiteettiin: mikäli palvelua ei käytetä, se ei välttämättä tuota silloin välttämättä … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Digitaalinen palvelutuotanto tarvitsee palveluosaamista

Tietotekniikan megatrendit: kuluttajistuminen muuttaa toimintaympäristöä

Tietotekniikka ennen kuluttajistumista Tietotekniikkaa ja sen kehittämistä ja tietojärjestelmien hyväksikäyttöä ovat ohjanneet eri trendit sinä lyhyenä aikana kun modernia (lue: sähköistä) tietojenkäsittelyä on ollut olemassa. Ensimmäiset tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvät kehityskohteet olivat parantuneen laskentatehon hyväksikäyttö monimutkaisissa ja vaativissa laskentatehtävissä. Tunnetuimpia olivat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Tietotekniikan megatrendit: kuluttajistuminen muuttaa toimintaympäristöä