Open source methodes in het onderwijs

Open source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct, zoals computer software. Open source producten kunnen gebruikt, gekopieerd, gewijzigd en gedistribueerd worden zonder licentiekosten en onderhoud van licenties. Graag wil ik de voordelen van de onafhankelijkheid van productmanagement vermelden; vaak heeft deze software een langere levenscyclus en is er sprake van verbeterde software comptabiliteit tussen verschillende interfaces wanneer zij voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

In de lente van 2013 kregen studenten Informatietechnologie aan HAAGA-HELIA University of Applied Sciences de mogelijkheid om deel te nemen aan een studie over de beginselen van een open source software project. De leerdoelen omvatten het aanleren van verschillende softwareontwikkelmethoden en vaardigheden betreffende empirische studies over software ontwikkeling, vaardigheden in verband met continu leren, testen en werkmethoden, zonder de samenwerking met belanghebbenden en project management uit het oog te verliezen.

De basisprincipes van open source methoden berusten op transparantie en samenwerking. Dit didactische model implementeert de nieuwe situatie waarin open source projecten worden uitgevoerd met verschillende partners. Deze partners waren afzonderlijke bedrijven, die het open source project met de studenten leidden. Een ander soort partners waren de communities die open source software ontwikkelen. Zo kwamen de studenten tot een overzicht van alle potentiële en interessante software en op deze manier ontwikkelen ze nieuwe functies die nadien gepubliceerd worden, toegankelijk voor iedereen juist doordat de bedrijven samengewerkt hebben.

De idee waarbij verschillende bedrijven op gebied van kennis en informatietechnologie samenwerken is niet nieuw. Zo zijn er de op maat gemaakte producten die de individuele behoeften bevredigen. Iedereen heeft toegang tot de afgeleverde projecten en kan deze zonder beperkingen blijven gebruiken. Een idee is dat studenten hiervan kunnen profiteren en hun projecten op de markt kunnen brengen. Het is mogelijk om deze nieuwe markten te genereren op basis van hun capaciteiten, maar meestal is enkel goed kunnen programmeren niet voldoende. Aan HAAGA-Helia is men ervan overtuigd dat goed ontwikkelde competenties in verkoop en service onontbeerlijk zijn. Daarom vormt dit ook een belangrijk onderdeel in de opleiding.

De open source paradigma heeft geleid tot nieuwe mogelijkheden in het praktijkonderricht, aangezien informatie- en kennisoverdracht een essentieel onderdeel vormen in het leerproces. De studenten hebben de mogelijkheid om software implementatie op verschillende manieren te benaderen. Zij zullen inzien dat het niet altijd nodig is om alles in je ééntje te doen. Daarnaast kunnen de studenten de bestaande software verbeteren; dit is waarschijnlijk het meest gangbare pad dat de leerlingen tijdens hun carrière zullen betreden.

Het onderwijsmodel over software implementatie leert ons veel over zijn scheppers, medewerkers en toezichthouders. Deze implementatie markeert bepaalde eisen aan de leden. Studenten moeten allereerst interesse hebben en een basiskennis van software ontwikkeling bezitten, evenals het vermogen om de behoeften van de sponsors duidelijk te verwoorden. Deze onderwijsmethode is flexibel en biedt een scala aan mogelijkheden om vaardigheden op te markt te brengen en te distribueren.

 

Tuomo Ryynänen

Senior Lecturer, Msc. (econ.)

Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen HAAGA-Helia

—-

Translate credits for Krishnan Coenen (2013). Thank you very much!
Vertalen credits voor Krishnan Coenen (2013). Heel erg bedankt!