Avainkumppanuuksissa painotetaan laatua määrän sijaan

HAAGA-HELIAN koulutusyksiköiden avainkumppanit ovat kansainvälisesti arvostettuja yliopistoja, joilla on samankaltainen profiili kuin HAAGA-HELIAlla. Taustalla on pyrkimys siihen, että HAAGA-HELIAssa painotetaan kumppanuuksien laatua määrän sijaan.

HAAGA-HELIAssa määriteltiin vuonna 2012 kriteerit, joiden mukaan arvioidaan kansainvälisten yhteistyökumppanien verkostoa sekä määritetään kumppanuussuhteita ja niiden tavoitteita. Taustalla oli HAAGA-HELIAn kansainvälisyysstrategian tavoite syventää yhteistyötä valittujen kumppanien kanssa.

HAAGA-HELIAlla on kolmenlaisia kumppaneita:

 • Mobility Partners – päätoimintamuotona opiskelijoiden liikkuvuus
 • Global Key Partners – avainkumppanit, joiden kanssa yhteistyö on edellisiä monipuolisempaa ja
 • Global Strategic Partners – strategiset kumppanit, jotka ovat koko HAAGA-HELIAN yhteisiä.

Tavoitteeksi asetettiin, että jokaiselle koulutusyksikölle saataisiin vähintään yksi avainkumppani. Avainkumppaneiksi on valikoitunut ulkomaisia korkeakouluja, joilla on samankaltainen profiili kuin HAAGA-HELIAlla. Toivottuja ominaisuuksia ovat muun muassa vahva työelämälähtöisyys koulutuksessa ja tutkimustoiminnassa, samankaltaiset strategiset painotukset kuin HAAGA-HELIAlla sekä vakaa toiminta ja talous.

Vakiintuneisiin toimintamuotoihin avainkumppanien kanssa kuuluvat liikkuvuusyhteistyö, opetussuunnitelmayhteistyö, projektiyhteistyö, opetusjaksoyhteistyö, yhteistutkintojen järjestäminen ja toiminta samoissa kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteisten tavoitteiden edistäminen verkostojen avulla.

Benchmarking yhdistää parhaat käytännöt

Benchmarking-projekti on osittain korkeakoulujen arviointineuvoston KKA:n rahoittama. Projektin myötä yhteistyökumppanit jakavat parhaita käytäntöjään ja luovat yhdessä uusia tapoja toimia. Projektissa on tällä hetkellä mukana neljä opettajaa ja 17 opiskelijaa, joista 10 on HAAGA-HELIASTA.

– Projektin tarkoituksena on kehittää opetuksen arviointia ja luoda yhteisiä sisältöjä opintojaksoille, GloBBAn koulutusohjelmajohtaja Anne-Mari Karppinen kertoo.

Projekti huipentui viikon mittaiseen workshopiin, joka järjestettiin Reutlingenissa. Workshopiin osallistunut HAAGA-HELIAN opiskelija Maria Kostritsa koki viikon aikana onnistumisen elämyksiä.

– Workshopin tavoitteena oli tutkia, miten oppiminen tapahtuu monikulttuurisessa ympäristössä, Kostritsa kertoo.

– Sain täysin uudenlaisen perspektiivin oppimismetodien lisäksi myös saksalaiseen kulttuuriin ja ihmisiin. Ymmärsin samalla paljon uutta itsestäni ja omasta tavastani oppia.

AVAINKUMPPANIT 2014

Hotelli- ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö

 • NHTV Breda (Alankomaat)                                       
 • IMC FH Krems (Itävalta)
 • Institut Paul Bocuse (Ranska)
 • International University of Applied Sciences Bad Honnef (Saksa)
 • University of Tartu, Pärnu College (Viro)

Liiketalouden koulutusyksikkö

 • Hochschule Reutlingen (Saksa)

Tietotekniikan koulutusyksikkö

 • Ajou University (Korea)
 • HES-SO (Sveitsi)

Vierumäen yksikkö

 • Guangzhou Polytechnic (Kiina)

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 • University of Tartu (Viro)
 • University of Paderborn (Saksa)
 • University of Education Upper Austria (Itävalta)
 • Chungnam National University (Korea)
 • Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Norja)
 • Metropolitan University (Tanska)

Johdon assistentti- ja toimittajakoulutusyksikkö /mahdollisia avainkumppanuuksia:

 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL (Alankomaat)
 • Thomas More, Mechelen (Belgia)
 • Hogeschool Gent (Belgia)
 • Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen (Belgia)
 • Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg (Luxemburg)
 • Accadis Hocschule (Saksa)
 • Fachhochschule Burgenland (Itävalta)
 • The Institute of Accounting and Administration of Porto ISCAP (Portugal)

Neuvotteluvaiheessa:

 • Porvoo & Stenden University of Applied Sciences (Alankomaat)

LUE LISÄÄ:

Avainkumppanina Hochschule Reutlingen

Avainkumppanina NHTV Breda

Teksti Heidi Merima Halonen

Comments are closed.