E-DECO tastingissa tutustutaan coachaamisen työkaluihin

Opettajien coachaamis- ja yrittäjäohjaustaitoja kehittävä E-DECO -hanke on edennyt loppusuoralleen. Hankkeen toimenpiteet kulminoituvat pilottikoulutuksiin viidessä partnerimaassa: Suomessa, Espanjassa, Englannissa, Liettuassa ja Hollannissa. Suomessa pilottikoulutus on sidottu osaksi Haaga-Helian StartUp Schoolin toimintaa.

edecotasting2

E-DECO tastingissa osallistujat maistelivat, mitä coaching on ja miten sillä voi tukea oppimista ja yrittäjyyttä.

 

StartUp Schoolin tiloissa järjestettiin huhtikuussa 2015 E-Deco tastingin merkeissä aamupäivä, jonka Haaga-Helian coachit Marika Alhonen ja Taina Mikkola vetivät noin kymmenelle osallistujalle. Tilaisuudessa ammattikoulujen edustajat ja Haaga-Helian toimijat saavat mahdollisuuden tutustua hankkeen tuloksiin. He saivat myös testailla hankkeessa kehitettyjä työkaluja.

Osallistujilla oli monia syitä osallistua tilaisuuteen. Yksi kertoi olevansa utelias tutkijaluonne ja aina kiinnostunut uudesta. Toinen oli paikalla nähdäkseen, mitä coaching on ja voidakseen myydä sitä paremmin yritysasiakkailleen. Yhdellä Haaga-Helian opettajista on ollut oma ”start up -yritys” jo 25 vuotta ja häntä kiinnosti myös opettajuuden muuttuminen. Opettajat totesivat coaching-taidoista olevan varmasti hyötyä opettamisessakin.

 

edecotasting5

Taina Mikkola (vasemmalla) ja Marika Alhonen vetivät E-DECO tastingin.

 

Tilaisuudessa keskusteltiin coachaamisesta, opettamisesta ja esimerkiksi konsultin roolista. Taina Mikkola ja Marika Alhonen luokittelivat erot karkeasti asennoitumisena ongelmaan. Terapiassa kysytään asiakkaan ongelmaa, konsultoinnissa kerrotaan ongelma. Opettamisessa ja valmentamisessa kerrotaan ratkaisu, kun taas coachingissa kysytään ratkaisua. Coaching on heidän mukaansa sitä, että näkee ihmisessä voimavaran, joka lähtee kehittymään: Coach näkee ihmisessä kasvun mahdollisuuden. Yhdessä valmennettavan kanssa löydetään ongelma tai haaste, jota sitten lähdetään työstämään.

-Coach voi olla ja hänen kannattaakin olla ”tyhmä, hidas ja laiska”, Marika Alhonen ja Taina Mikkola herättelivät osallistujien ajatuksia.

Taina Mikkola ja Marika Alhonen ovat E-Decossa kouluttaneet myös muita hankeosallistujia toteuttamaan pilotit omissa maissaan.

 

edecotasting6

Osallistujat saivat pohtia myös näitä:
Mitä haluat saavuttaa aamupäivän aikana?
Miltä sinusta tuntuu, kun olet saavuttanut tämän tavoitteen?
Mistä ympärilläsi olevat ihmiset tietävät, että olet saavuttanut tämän tavoitteen?

 

edecotasting3

Osallistujat tutustuivat toisiinsa korttien avulla.

 

 

e-deco_header

EU Life Long Learning ohjelman rahoittama E-DECO -hanke alkoi vuonna 2013 ja se päättyy syksyllä 2015. Sen tavoitteena on ollut edistää opettajien taitoja ja ymmärrystä coachaamisesta, yrittäjyysvalmennuksesta (tai laajemmin yrittäjämäisestä asenteesta) sekä virtuaalista työkaluista.  Kansalliset pilotit on pyritty kohdentamaan kansalliseen tarpeeseen, näin ollen hankeen kolme pääpainopistettä korostuvat eritavoin kussakin maassa.

Hankkeen tuloksina on syntynyt materiaali, jota viidessä maassa käytetään pilottien vetämisessä, sekä paketti, jota voidaan piloteissa ja niiden jälkeen käyttää vastaavissa koulutuksissa. Lisäksi hankkeen puitteissa on luotu prototyyppimäinen E-DECO -peli on saanut hyvän vastaanoton ammatillisten opettajien ja toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa.

 

Teksti ja kuvat Sanna Leporanta

 

Comments are closed.

Comments are closed