E-opetus on oiva työkalu, kunhan sitä osaa käyttää

Liiketalouden opettaja Gerard Danford käytti yhdeksän kuukauden virkavapaansa työteliäissä merkeissä. Danford matkusti Yhdysvaltoihin keräämään tietoa e-oppimisesta eri oppilaitoksissa ja haastatteli tutkimukseensa 100 asiantuntijaa 38 eri korkeakoulussa halki maan.

spirit_gerard_danford_web

Mukana oli isoja, pieniä, julkisia ja yksityisiä kouluja. Haastateltavien joukossa oli johtajia, rehtoreita, dekaaneja, opettajia ja erilaisia IT-henkilöitä. Danford halusi koota yhteen eri asiantuntijoiden tiedot e-oppimisesta.

Tutkimuksen pääfokus oli oppimistuloksissa. Danford halusi tutkia, saadaanko e-oppimisella parempia, huonompia vai yhtä hyviä oppimistuloksia kuin perinteisellä kontaktiopetuksella. Yhdysvalloissa opetuksen julkinen rahoitus on laskussa, joten e-oppimiseen panostetaan, sillä sen toivotaan laskevan koulutuskustannuksia.

– Valmistuva keskiverto-opiskelija on maksanut opinnoistaan 30 000 dollaria, kertoo Danford. E-oppimisen toivotaan laskevan sekä koululaitosten että opiskelijoiden kustannuksia. Samaan aikaan e-oppimisen avulla yritetään tavoittaa uusia markkinoita. Yhdysvaltojen väestö ikääntyy, ja koulujen hakijamäärät laskevat. E-oppiminen mahdollistaisi koulutuksen tarjoamisen uudelleenkouluttautuville aikuisille, joilla ei ole kiinnostusta, aikaa tai mahdollisuutta osallistua kontaktiopetukseen.

Mutta mitä tapahtuu sosiaalisuudelle, jos kaikki istuvat yksin verkko-opintojensa ääressä? – Online ei tarkoita sataprosenttista onlinea. Verkko-opiskelu on jatkumo nollasta sataan. Vaikka käyttäisi e-opetusta hyväksi, voi silti olla yhdessä esimerkiksi luokkatilassa, Danford selittää.

 

elearning

 

Tutkimuksen mukaan e-opetuksessa opiskelijoiden arvosanat ovat hieman heikompia kuin perinteisessä opetuksessa. Hyvät opiskelijat onnistuvat hyvin myös e-oppimisessa, mutta huonot suoriutuvat e-opetuksessa heikommin. Sen sijaan e-opetuksen myötä opiskelijoita valmistuu enemmän ja lopetusprosentti on pienempi. Tämä on tärkeää siksikin, että oppilaitokset saavat rahaa valmistuneista opiskelijoista.

– 100-prosenttisesti verkossa tapahtuva opetus ei ole paras laadun kannalta. Tosin laadun määritelmä riippuu siitä, keneltä kysyt, Danford huomauttaa. Verkko-opetusta ja kontaktiopetusta voi hyödyntää yhdessä esimerkiksi tuomalla luokkatilaan online-sessioita. Kyse ei ole pelkästään videoiden katselusta, vaan e-opetuksen päätavoitteena on aktiivinen oppiminen.

– Tiedämme kaiken opettamisesta, mutta nyt pitää miettiä, miten hyödynnämme tietoja e-oppimisessa, Danford painottaa. Monet hyvät opettajat pelästyvät teknologiaa. Sitä ei kuitenkaan pitäisi pelätä, sillä sen tarkoitus on vain auttaa opettajia opettamaan vielä paremmin.

Teksti Susan Heikkinen
Kuvat Susan Heikkinen ja Shutterstock

 

Comments are closed.