Elämyksellistä ruokamatkailua Suomessa

Vuonna 2012-2013 HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulussa toteutettiin RUOKA&MATKAILU -hankkeen ensimmäinen vaihe. Nyt työn alla on Suomen ensimmäinen RUOKA&MATKAILU -strategia yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen (tuleva Finpro/VisitFinland) kanssa. Hankkeen eri vaiheet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi myös opiskelijoille ja opettajille.

Ruoka_Matkailu_web

 

kristiinatRUOKA&MATKAILU -hankkeen koordinaattoreita ja toteuttajia ovat olleet HAAGA-HELIAn lehtorit, FM Kristiina Havas (vasemmalla) matkailun ja liikkeenjohdon koulutusohjelmasta ja ETM Kristiina Jaakonaho (oikealla) hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta.

Ruoan merkitys matkailussa kasvaa koko ajan. Yhä useampi matkailija hakee ruokailuelämyksiä ja voi valita matkakohteensakin sen perusteella.Tavoitteena on vahvistaa Suomen matkailun kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

– Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin suomalaisen ruokamatkailun nykytilaa ja tuotettiin käytännön työkaluja toiminnan kehittämiseksi. Sen kautta selvisi, että kehitystyölle ja sen jalkauttamiselle on edelleen tarvetta, Kristiina Havas kertoo.

 

Opiskelijat ja opettajat aktiivisesti mukana

Ruokatuotannon ja ravintolapalvelujen opettajat ottivat lukuvuoden teemaksi RUOKA&MATKAILU -hankkeen yrityksiin kohdistuvan ruoka- ja palvelutuotteiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelijaprojekteja toteutti yhteensä noin 200 Haagan toimipisteen opiskelijaa kahdeksassa eri ryhmässä.

Opiskelijoita on ollut mukana eri rooleissa: työharjoittelijoina, tutkimusmatkoilla ja opintojaksojen projekteissa. He muun muassa litteroivat aineistoja, tuottivat tekstejä, osallistuivat erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen, tekivät opinnäytteensä hankkeeseen ja olivat mukana tutkimusmatkoilla case-yrityksissä.

– Opettajat kokivat, että opiskelijoita oli helpompi motivoida käytännön työhön. Projektit olivat ”elävää elämää”, ja opiskelijat olivat todella innoissaan. He myös kokivat projektin kotimaisuuden hyvänä, Havas sanoo.

Havas rohkaiseekin opettajia ottamaan opiskelijoita rohkeasti mukaan kaikkeen. Myös mukana olleet opettajat ovat kokeneet oppineensa paljon hankkeen aikana.

On tärkeä etsiä yhtymäkohtia projektitoiminnalle ja opetukselle. Meillä on paljon ”käsiä ja päitä” täällä, eli potentiaalia löytyy.

-Työelämäkin on tällä hetkellä kovin projektipainotteista. Opiskelijoiden on tärkeä päästä niihin mukaan jo opiskeluaikanaan, Havas painottaa. Samaa mieltä on myös Kristiina Jaakonaho. Hänen mielestään hanke on pitänyt opetuksen ajan tasalla ja se on tarjonnut opiskelijoille aitoa tekemistä. Jaakonaho kertoo itsekin oppineensa valtavasti hankkeen aikana.

– Opettajan kannalta on mielekästä tarttua uusiin haasteisiin. On terveellistä hypätä ajoittain oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Opettajalta hanketyöskentely vaatii sen, että ymmärtää sen nivoutuvan ensisijaisesti opetukseen. Se ei ole erillistä tekemistä.


Toinen vaihe käynnistyi toukokuussa 2014

Tällä hetkellä matkailun liikkeenjohdon opiskelijat ovat tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojaksolla mukana strategian laatimisessa. He analysoivat aineistoja, joissa selvitettiin kyselyssä mukana olleiden alueiden ruokamatkailutuotteita. Sidosryhmähaastatteluita tekemällä opiskelijat kartoittavat muun muassa venäläisen, kiinalaisen ja japanilaisen matkailijan profiilia.

Työn alla on myös tapahtuma- ja teemamuseoiden ruokatuotteiden uudistaminen. Ruokatuotannon lehtorin, Birgitta Nelimarkan opintojaksolla opiskelijat ovat valinneet alueelta museoita, joihin he ovat tutustuneet tiimeinä. Nyt he suunnittelevat niihin ruokatarjontaa.


Hanke on poikinut paljon opinnäytetöitä

Opiskelijat ovat osoittaneet suurta innostusta hankkeen eri vaiheissa.Siitä on tehty paljon opinnäytetöitä ja tehdään edelleen. Ensimmäisen vaiheen jälkeen on valmistunut 17 opinnäytetyötä. Myös sen jälkeen opinnäytetöitä on tehty tiuhaan, ja niitä on valmistunut yhteensä jo 27.

– Opinnäytetöiden kautta auenneita näkökulmia on hyödynnetty myös erilaisissa tilaisuuksissa, joissa opiskelijat ovat olleet mukana esiintymässä, Havas kertoo.

 

RUOKA&MATKAILU -hanke

Ruokamatkailun-kehityskaari_web

Lehtorit Kristiina Havas ja Kristiina Jaakonaho ovat luotsanneet valtakunnallista RUOKA&MATKAILU –hanketta vuodesta 2012 alkaen. He ovat tähän mennessä analysoineet 14 matkailualan yritystä ja löytäneet malleja ruoka- ja matkailutuotteiden kehittämiseksi. Osana hanketta Havas ja Jaakonaho ovat tuottaneet Evästä matkailuun -oppaan.

Strategiatyö tukee hallituksen lähiruokaohjelmaa, jonka vuoden 2020 tavoitetilaksi on kirjattu: “Lähiruoka on osa laadukasta matkailutuotetta, tuo lisäarvoa ja kannattavuutta maakuntien ruoka- ja matkailualan toimijoille ja lisää Suomen houkuttelevuutta matkakohteena”.

 

Teksti Nora Savolainen

 

Comments are closed.

Comments are closed