HAAGA-HELIAn opinnäytetyöllä on monta muotoa

opinnaytetyot_web

HAAGA-HELIAn johtoryhmä asetti syksyllä 2013 työryhmiä pohtimaan, miten eri osa-alueilla tuetaan valmistumista ja opinnoissa etenemistä. Nämä osa-alueet edustavat niitä toimintoja, jotka ovat keskeisessä roolissa opintojen etenemisen kannalta. Yksi näistä työryhmistä keskittyi opinnäytetyöhön.

Kaikki työryhmien esitykset haastavat koko henkilöstön. Tärkein tehtävä on luoda olosuhteet, joissa opinnot etenevät ja opiskelijat valmistuvat.

– HAAGA-HELIAsta kyllä valmistutaan, mutta osalla opintojen eteneminen on hidasta. On selvää, että ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli lisää huomattavasti paineita, koska juuri opintojen eteneminen on nyt keskeisessä roolissa, vararehtori Teemu Kokko kertoo.

Valtaosa opiskelijoista, joiden opinnot etenevät hitaasti tai joiden opinnot ovat jääneet kesken, eivät ole saaneet opinnäytetyötä tehtyä. Opiskelijapalautteista ilmeni, että opinnäytetyöprosessissa haastavinta on aikataulussa pysyminen. Yleisimmäksi syyksi opinnäytetyön viivästymiseen opiskelijat mainitsevat työssä käynnin.

– Yli 80 prosenttia opiskelijoistamme käy töissä. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on paljon houkutuksia, jotka vievät aikaa opinnoilta, Kokko toteaa.

 

Opinnäytetyöprosessi jatkuvassa kehityksessä

HAAGA-HELIAn opinnäytetyöasioita kehittää opinnäytetyökoordinaattoreiden pysyvä työryhmä, jossa on edustaja kaikista koulutusyksiköistä. Opiskelijanäkökulmaa työryhmään tuo aktiivisesti mukana oleva opiskelijoiden edustaja. Ryhmässä on myös kirjaston, opintotoimiston, TKI-yksikön ja opintojen ohjaajien edustaja. Ryhmä kerää palautetta, tarttuu ongelmakohtiin ja kehittää opinnäytetyöprosessia.

Työryhmän tavoitteena on saada entistä enemmän, parempia ja tehokkaampia välineitä opinnäytetöiden tekoon. Esimerkiksi syksyllä 2014 uusittiin raportointiohjeet ja siirryttiin opinnäytetöiden sähköiseen julkaisemiseen.

– Erillisiä ohjeita oli vuosien saatossa kertynyt liikaakin, joten opinnäytetöiden raportoinnin ohjeistusta karsittiin. Tavoitteena olivat opiskelijan näkökulmasta helpot ja selkeät ohjeet, yliopettaja Pirjo Saaranen kertoo.

 

IMG_0132_webSähköinen julkaisu sujuvoittaa prosessia

Syksystä 2014 lähtien opinnäytetyöt julkaistaan ennen arviointia Theseus- tai HHthesis-verkkokirjastossa.

– Järjestelmä sähköistä julkaisua varten saatiin todella nopeasti pystyyn, siitä iso kiitos IT-puolelle, Saaranen kehuu.

Sähköinen opinnäytetyö sujuvoittaa prosessin loppua suhteessa aiempaan. Paperien pyörittely vähenee eikä opiskelijan tarvitse täyttää lukuisia lomakkeita eri paikkoihin.

– Erona on lisäksi se, että arviointilomake ei tule mukaan sähköiseen julkaisuun, kuten paperiversioissa. Sähköinen julkaiseminen on opiskelijoille myös edullisempaa, koska nyt ei tarvitse maksaa opinnäytetöiden kansituksia.

 

Portfoliomalli uudistaa opinnäytetyön tekemisen

Sekä Saaranen että Kokko pitävät tärkeänä, että opiskelijoiden työnteko otetaan voimavaraksi opinnäytetyöprosessiin. Työelämän yhdistäminen opinnäytetyöhön onnistuu esimerkiksi uuden portfolio-opinnäytetyön avulla.

– Portfoliomalli on tärkein uudistus. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö voi olla muutakin kuin pikkugradu, Kokko sanoo.

Tavoitteena on poistaa tilanne, jossa opinnäytetyö on opintojen lopussa lymyävä mörkö. Suurin muutos onkin, että opinnäytetyön voi aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa.

Esimerkiksi töissä tehdyt projektit, kuten koulutuspäivän järjestäminen tai artikkelin kirjoittaminen, ovat sopivia osia opinnäytetyöhön. Portfoliotyyppisen opinnäytetyön tekeminen jakaantuu nykyistä pidemmälle aikavälille ja aikaisemmin laadittuja tuotoksia voi hyödyntää osana opinnäytetyötä.

 

Prosessin etenemiseen enemmän huomiota

HAAGA-HELIAssa on myös panostettu opinnäytetöiden erillisohjaukseen. Jos opiskelijalla on lausunto luki- tai muusta oppimisvaikeudesta, erityistuen tarve selvitetään prosessin alussa. Opiskelijan on kuitenkin itse mainittava asiasta opinnäytetyön ohjaajalle, jotta mahdollinen erityisopettajan tuen tarve voidaan selvittää.

– Harva tuo asian esille. Vaikka opinto-ohjaaja tästä tietäisikin, hän ei voi kertoa asiasta opinnäytetyön ohjaajalle, Saaranen muistuttaa.

Opinnäytetöiden arviointikriteerit ovat seuraava uudistuskohde. Nykyisin arvioinnissa sisällöllä on enemmän painoarvoa kuin projektinhallinnalla. Toiminnan ja etenemisen arvioinnin painoarvoa lisätään, ja tavoitteena on onnistuneen lopputuloksen lisäksi palkita myös nopea ja sujuva opinnäytetyön tekeminen.

 

Teksti Elina Kuismin
Kuvat Kati Laitinen

Comments are closed.