Haasta itsesi ja muut yhteistyöhön ja tulosten tekemiseen!

Toimintakentän muutos edellyttää meiltä tiikerinloikkaa. Sen saavuttamiseksi meillä on viisi keskeistä tavoitetta. Yksi tavoitteemme on saada opiskelijat suorittamaan keskimäärin noin 100 tutkintoa lisää vuosittain. Toiseksi tavoitteenamme on kasvattaa nykyiseen verrattuna 55 opintopistettä vuodessa suorittavien määrää 700 opiskelijalla.

Tähtäämme myös siihen, että ylemmän AMK-tutkinnon saa valmiiksi vuosittain 150 opiskelijaa, avoimen AMK:n väylä vahvistuu ja TKI–toiminnassa saamme kasvatettua ulkopuolista T&K-rahoitusta. Haaste on meille mahdollisuus! Ennen kaikkea haastamalla itsemme ja muut yhteistyöhön ja tulosten tekemiseen tähtäämme tavoitteiden saavuttamiseen!

muutosmatka_melonta

Muutosmatkan askeleet

KOMPASSI-kehittämisohjelmassa esimiehet ovat työstäneet meille yhteiset kolme muutosmatkan askeletta niihin liittyvine apukysymyksineen. Kysymykset virittävät pohtimaan ja toimimaan.

 

1. Haasta itseäsi ja muita

Katso peiliin ja ympärillesi: miten kehität toimintaasi ja itseäsi?

Kyseenalaista vanhat toimintatavat: mistä luovut?

Jätä mukavuusalue, tee rohkeusloikka: mitä uutta kokeilet? Miten kannustat muita kokeiluihin?

Kehitä ennakoiden tulevaa: mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitset?

Innostu ja innosta: mitä uusia mahdollisuuksia näet? Mikä motivoi kehittymään?

Ota vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta: mitä voit tehdä jo tänään?

 

2. Yhteistyö

Jaa avoimesti osaamista, onnistumisia ja epäonnistumisia: kuka hyötyisi osaamisestasi ja kokemuksistasi? Kuka voisi auttaa?

Kehitä verkostoja talon sisä- ja ulkopuolella (yritykset, opiskelijat, kollegat): miten lisäät yhteistyötä eri tahojen kanssa?

Pidä mielessä ketä varten työtä teemme: miten autat toiminnallasi opiskelijoita/asiakkaita menestymään?

Kokeile uutta yhteistyössä muiden kanssa: mitä uusia menetelmiä, työkaluja, työn muotoja voit pilotoida ja jakaa?

Arvosta itseäsi ja muita: miten hyödynnät erilaisuutta?

 

3. Vastuu tuloksista

Suunnittele toimintaa tavoitteista käsin: mitä teet, jotta pääset tavoitteisiin ja saat aikaan tuloksia?

Pidä mielessä sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet: esim. miten nopeutat opintoja ja kasvatat valmistuneiden määrää samalla huolehtien siitä, että HAAGA-HELIAn visio toteutuu?

Seuraa tavoitteiden toteutumista ja puutu jämäkästi toimintaan, joka ei edistä sitä: miten seuraat ja puutut tarvittaessa esimiehenä/kollegana?

Juhli yhdessä: miten kiität onnistumista ja juhlistat edistysaskeleita?

 

Seuraavassa kuvassa on muutosmatkapohdintojen tuotosta.

Muutosmatka_Spirit_S2014

 

Teksti Sanna Nurminen

Lähteet: HAAGA-HELIAn HH-klinikoiden materiaali tavoitteista ja esimiesfoorumin materiaali muutosmatkan askelista sekä Näin me toimimme -kalvo yhteistyössä yksiköiden kanssa.

Comments are closed.