Joustoa ja monipuolisuutta työharjoitteluun

Työharjoittelu on merkittävä osa ammattikorkeakouluopintoja. Työharjoitteluprosessia on viimeisen vuoden aikana kehitetty entistä joustavampaan suuntaan, jotta se tukee omalta osaltaan opintojen etenemistä.

 

career_webHaaga-Helian johtoryhmän syksyllä 2013 asettama työryhmä pohti, mikä on työharjoittelun merkitys käytännössä ja mitä vaatimuksia oppilaitoksella on harjoittelun suhteen.

Kun työryhmä aloitti työnsä, Haaga-Helian yksiköillä oli jonkin verran eroja työharjoitteluun liittyvissä käytännöissä. Työryhmän tavoitteena oli poistaa turhat esteet ja säännöt sekä yhdenmukaistaa koulutusohjelmakohtaisia käytänteitä.

 

– Työharjoittelun pituudesta ei voi tinkiä, se on edelleen 30 opintopistettä eli vähintään 800 tuntia. Opiskelijan on tärkeä päästä soveltamaan osaamistaan käytännössä sekä oppia toimimaan työyhteisössä ja vastaanottamaan palautetta, työharjoittelukoordinaattori Maria Ruohtula kertoo.

 

Työharjoittelun voi koota osista

toimittajakoulutus

 

Viime aikoina haagahelialaiset ovat usein kuulleet opinnollistamisesta. Opinnollistaminen tekee osaamisen näkyväksi ja mahdollistaa opintojen suorittamisen vaihtoehtoisilla tavoilla.

Esimerkiksi aikaisemmin hankitulla osaamisella voi suorittaa ainakin osan harjoittelusta. Yrittäjyyttäkin suositellaan työharjoittelun suorittamismuodoksi. Omassa yrityksessä työskentelevän yksityisyrittäjän voi kuitenkin olla vaikeaa löytää tarvittava esimies tai mentori.

– Kun käytännössä yli 80 prosenttia opiskelijoista käy säännöllisesti töissä opintojen ohella, työnteko pitää hyödyntää eri tavalla ja kääntää voimavaraksi. Myös työelämän muutokset, kuten pirstaloituminen, on otettava huomioon, vararehtori Teemu Kokko sanoo.

Samalla tavoin kuin työura myös työharjoittelu voi koostua useasta eri työstä ja työpaikasta.

– Työharjoittelun suorittaminen osissa nopeuttaa opintoja. Esimerkiksi kesällä suoritettu työharjoittelu ei sotke opiskelurytmiä, Ruohtula toteaa.

Vaikka työharjoittelua ei enää tarvitse jättää opintojen loppuvaiheeseen, harjoittelujaksot tulee ajoittaa siten, että ne mahdollistavat opintojen soveltamisen ja opiskelijan ammatillisen kehittymisen.

 

Pääpaino raportoinnista työntekoon

toimittajakoulutus2

 

– Haaga-Heliassa on paljon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet työharjoittelun, mutta eivät ole palauttaneet harjoitteluraporttia. Raportointia ja siihen liittyviä prosesseja onkin nyt kevennetty, Kokko kertoo.

Kirjallisen raportin vaihtoehtoina ovat suullinen raportti ja työharjoittelublogi. Moni valitseekin jo suullisen raportoinnin ja luennoi omaa harjoitteluaan suunnitteleville opiskelijoille. Blogia taas voi kirjoittaa työharjoittelun yhteydessä, jolloin raportti ei jää viimeiseksi tehtäväksi harjoittelun päätyttyä.

Moni saa työharjoittelupaikasta pysyvän työpaikan, mutta ei enää palaa suorittamaan opintoja loppuun. Haasteena onkin, miten opiskelijat saadaan takaisin kouluun. Myös työnantajille on viestittävä, että tutkinto on tärkeä ja että loppusuoralla olevia opiskelijoita pitää tukea ja kannustaa valmistumaan.

 

Kontaktit ja suositukset jakoon

Ruohtula rohkaisee opettajia ja ohjaajia tutustumaan työnantajiin ja käymään yrityksissä, joissa opiskelijat ovat harjoittelussa. Samalla voi selvittää, syntyisikö muita yhteistyömuotoja ja projekteja työnantajan ja koulun välillä.

– Henkilöstön kannattaa jakaa omia kontaktejaan opiskelijoille. Etenkin siinä vaiheessa, kun opiskelija osoittaa kiinnostusta tiettyä aihetta kohtaan, opettajan suositus on arvokas.

Vaikka tavoitteena on, että harjoittelusta maksetaan palkkaa, näin ei aina tapahdu. Ruohtulan mielestä opiskelijan kannattaa kuitenkin pohtia, kuinka arvokkaita itsessään työkokemus, kontaktit ja merkintä ansioluettelossa ovat.

 

Teksti Elina Kuismin
Kuvat Haaga-Helian toimittajakoulutus ja Shutterstock

 

Comments are closed.