KOMPASSIn viitoittamalla matkalla

Syksyllä 2013 käynnistyi esimies- ja työyhteisötaitojen kehittämisohjelma, joka sai nimekseen Haaga-Helia 2.0 esimies – KOMPASSI esimiehelle muutosmatkaan. Kompassin neula suunnattiin entistä yhtenäisempään, tehokkaampaan ja tuloksellisempaan esimiestyöhön, jolla saavutamme strategiset tavoitteemme muutosmatkalla.

 

kompassi

 

Kehittämisohjelman tavoitteina oli tukea Haaga-Helian strategian ja tavoitteiden toteuttamista, edistää yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä osallistaa ja kannustaa koko henkilöstöä ideoimaan ja uudistamaan. Tiesimme, että meidän on treenattava yhdessä pystyäksemme tiikerinloikkaan ja niin teimme. Viime vuonna saimme opiskelijat etenemään opinnoissaan aiempaa vauhdikkaammin laatua unohtamatta. KOMPASSI-kehittämisohjelma on saatu onnistuneesti päätökseen tänä keväänä.

 

Mitä matkalla tapahtui?

management_web

Matkakumppanina toimi Perfecto Oy:stä Virpi Hämäläinen ja Sini Vikkula ja reitin suunnittelijat olivat eri yksiköiden henkilöstöstä muodostettu kummiryhmä. Siihen kuuluivat varamiehineen lehtori Mari Takko, yliopettaja Kimmo Mäki, TKI-projektipalvelupäällikkö Kitte Marttinen, koulutusohjelmajohtajat Minna Halmetoja, Jukka Tiikkaja ja Petri Vainio, johtajat Salla Huttunen ja Harri Palviainen sekä HR:stä henkilöstöjohtaja Hanna Ilmonen ja henkilöstökoordinaattori Kristina Walden. Matkaamme tuki myös työeläkeyhtiö Ilmarinen.

Kehittämisohjelma käynnistyi haagahelialaisen esimiehen roolien ja hyvän johtajuuden pohdinnoilla. Ohjelman muut teemat käsittelivät suorituksen johtamista, muutoksen johtamista, esimiestä vuorovaikutuksen rakentajana, yhteistyötä ja esimiestä valmentajana. Päätöstilaisuudessa esimiesrooleja ja hyvää johtamista vielä draaman keinoin eli näyteltyinä kohtauksina.

Yhteisten työpajojen lisäksi esimiehet kohtasivat ryhmäcoachingissa ja sparrasivat toisiaan pareittain. Koko henkilöstö osallistui tärkeisiin teemoihin yhdessä esimiestensä kanssa, kun esimerkiksi muutosmatkan askeleita työstettiin ryhmittäin.

 

Olemmeko perillä?

Muutosmatkan askeleet KOMPASSI-ohjelman erityiset tavoitteet liittyivät muutoksen läpivientiin ja uuden, entistä tuloksellisemman toimintakulttuurin yhdessä rakentamiseen. Ohjelman vaikuttavuutta arviointiin tämän vuoden alussa toteutetulla esimiesarvioinnilla, jonka tuloksia voitiin verrata ohjelman alussa tehdyn arvioinnin tuloksiin. Esimiehet pohtivat omaan onnistumistaan esimiesrooleissa ja tiimiläiset arvioivat esimiestensä suoriutumista. Tiimiläisten näkemysten mukaan esimiesten osaaminen kehittyi positiivisesti ohjelman aikana kaikissa esimiesrooleissa.

 

Ohjelman vaikutukset heijastuvat myös viime syksynä toteutetun ilmapiiritutkimuksen tuloksiin. Positiivinen kehitystrendi jatkui ilmapiiri-indeksissä eli kaikkien vastausten keskiarvossa, joka oli 4,6/6,0. Kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna kaikista osa-alueista eniten kehittyi muutoksen johtaminen, jonka koetaan olevan hyvällä tasolla. Myös johtaminen ja esimiestyö saivat hyvät arviot.

 

Yhdessä uudistamalla saamme tehtyä paljon hyvää. Aikaansaannoksemme syksystä 2013 tähän kevääseen jatkuneella matkalla:

 

  • haagahelialaisen esimiestyön neljä roolia: valmentaja, yhteistyön rakentaja, tuloksentekijä ja uudistaja
  • muutosmatkan askeleet: haastaminen, yhteistyö ja vastuu tuloksista
  • työkaluja esimiestyöhön
  • esimiesten itsearviot ja tiimiläisarviot esimiesrooleissa onnistumisesta
  • esimiesten henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat 
  • KOMPASSI-kehittämisohjelma päättyi – emme ole perillä, vaan yhteinen matka jatkuu.
  • Opettavaisen matkan opit ja toimivat työkalut kootaan käsikirjaksi ja jatkossakin esimiehet kohtaavat esimiesfoorumeissa.
  • Innostuneesti ohjelmaan osallistuneet esimiehet tulivat ohjelman myötä myös paremmin tutuiksi keskenään ja sparraavat arjessa toisiaan yli yksikkörajojen. Samalla vahvistamme yhteisiä käytänteitä koko talossa.

 

esimiesroolit

 

 

Muutosmatka-kuva

 

 

Teksti Sanna Nurminen
Kuvat Haaga-Helia ja Shutterstock

 

 

Comments are closed.