Liiketalous saa AOKK:lta potkua opinnollistamiseen

Opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valmistumista tulee edistää kaikin tavoin. Yksi keino on opinnollistaminen eli opintojen aikaisen työssäkäynnin muuttaminen opintopisteiksi.

Anu_ja_Kimmo_web

AOKK:n yliopettajien Anu Moision ja Kimmo Mäen
mielestä opinnollistaminen pakottaa hyvällä tavalla kehittämään opetusta

Liiketalouden koulutusohjelmassa uuteen asiaan on haettu apua Ammatillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) Osataan-hankkeelta. Opinnollistamisesta kiinnostuneille opettajille järjestettiin kevään 2014 aikana työpajoja, joita vetivät AOKK:n yliopettajat Anu Moisio ja Kimmo Mäki. (Lue lisää pajoista Osataan-hankkeen blogista.)

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelujen aikaista työssäkäyntiä muutetaan opintopisteiksi. Käytettäviä välineitä on monia, esimerkiksi keskustelu, käynti työpaikalla tai muu täydentävä suoritus.

– On opiskelijan vastuulla antaa osaamisestaan näyttö ja dokumentoida, mitä osaa. Ensin tarvitaan kuitenkin selkeät osaamiskriteerit, joihin opiskelija osaamistaan peilaa. Muuten voi käydä niin, että opiskelija suorittaa tentin vain, koska ei ole varma, mitä häneltä vaihtoehtoisissa suoritustavoissa vaaditaan, Anu muistuttaa.

Opinnollistamisen pohjaksi modernit opetussuunnitelmat

Tyopajasta2Liiketalouden opinnollistamispajojen tarkoituksena olikin paitsi tutustuttaa opettajat aiheeseen, niin myös toimia alkupotkuna syksyllä alkavalle opetussuunnitelmien uudistamiselle. Uudistustyössä haluttiin hyödyntää talon sisällä olevaa asiantuntemusta.

– Tavoitteenamme on todellinen uudistus, ja siksi hyviä käytänteitä etsitään systemaattisesti sekä talon sisältä että ulkopuolelta. Liiketalouden uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2016, taustoittaa liiketalouden yksikköä johtava vararehtori Teemu Kokko.

Opettajan osaamisessa painottuu pedagogiikka

Tyopajasta3Työelämä kehittyy kovaa vauhtia. Moni opettaja joutuu kohtaamaan tilanteen, jossa opiskelija tuntee opetettavan aiheen nykykäytännöt paremmin. Anun mukaan opettajan osaaminen pitäisikin nähdä enemmän pedagogisena ja ohjausosaamisena.

– Opettajan tehtävä on liittää opiskelijan kuvailemat työelämän ilmiöt isompaan kuvaan ja auttaa näkemään teoria siellä taustalla. Tästä hyötyy myös aikuisena opiskeleva. Opettaja puolestaan saa upean mahdollisuuden kehittää omaa työelämäosaamistaan!

– Opettajan ajan riittämistä pitää tietenkin miettiä. Työajan käyttö pitää suunnitella uudelleen: miten paljon on lähiopetusta, ohjausta, etätehtäviä ja niin edelleen, Anu luettelee.

HAAGA-HELIAlla kirittävää

Tyopajasta_IMG_1417_LOWAnu kertoo ymmärtävänsä, että opettajille voi syntyä huoli opetuksen tason säilymisestä.

– Meidän pitäisi kuitenkin määritellä, mikä on sitä korkeakoulutasoista asiantuntijatason osaamista, jota valmistuneilla on työelämään siirtyessään.

Hän esittää itse huolensa siitä, että HAAGA-HELIA ei ole kaikilta osin pysynyt kehityksessä mukana.

– Monissa muissa ammattikorkeissa ollaan jo pitkällä tässä työssä. Niissä opiskelijoita autetaan tarvittaessa räätälöidysti saamaan riittävät opinnot kasaan. Meidän pitää saada omaan työhömme vauhtia!

HAAGA-HELIAssa on Anun mukaan valtakunnallisesti ajatellen varsin hyvät resurssit opetustyöhön, eli opettajilla tunteja per opintopiste. Hän kannustaa miettimään, voisiko opinnot kasata suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin opiskelijan ei tarvitsisi anoa opintosuorituksia monta kertaa ja yleensä vielä usealta eri opettajalta.

– Me olemme täällä opiskelijoita varten. Heidän valmistumisensa ja opiskelunsa nopeus on lisäksi suorassa yhteydessä meidän rahoitukseemme. Tutkintosääntöä voi aina tulkita opiskelijan eduksi. Sitä paitsi opinnollistaminen on erinomainen mahdollisuus tehdä omasta työstä hauskempaa, hän päättää.

Tästä pääset OKM:n tilastoihin, joista selviää muun muassa 55 opintopistettä vuodessa suorittavien määrä. Lue aiheesta myös Osataan-hankkeen blogissa.

LUE LISÄÄ:
Mitä opinnollistaminen on?

Opettaja, miten koet, että opinnollistaminen on muuttanut työtäsi? Miten näet oman työsi muutaman vuoden päästä? Keskustele kommenttilaatikossa!

Teksti ja kuvat Anna Melgin

 

Comments are closed.

Comments are closed