Markkinointiviestinnän opetus pelittää liiketaloudessa

Liiketalouden lehtorit Matti Helelä ja Kevin Gore ovat ottaneet ensimmäisiä askelia pelillisyyden hyödyntämisessä osana opetusta. Huhtikuussa he lähettivät parikymmentä opiskelijaa kaupungille iPadien kanssa havainnoimaan brändien näkyvyyttä kaupunkikuvassa osana markkinointiviestinnän opetusta. Niin opettajat kuin opiskelijatkin ovat olleet innoissaan pelillisen oppimisympäristön uusista mahdollisuuksista.

1J8A0430

– Pelillisyyden käyttö opetuksessa on vielä melko uutta ja haiemmekin vinkkejä muun muassa muutamilta lukion opettajilta, joilla oli tästä kokemusta. Huomasimme pian, että pelillisyys istuu mainiosti markkinointiviestinnän opetukseen, toteaa toinen hankkeen puuhamiehistä Matti Helelä.

1J8A0454Matti ja Kevin kokeilivat ensimmäisen kerran pelillisyyttä markkinointiviestinnän opetuksessa viime vuonna. Koska kokemukset ja palaute olivat erinomaisia, niin kurssi päätettiin uusia myös tänä keväänä. Opiskelijat jaettiin joukkueisiin, heille annettiin iPad ja kartta, jossa oli ympyröity tehtäväalueet, joissa tehtävät tuli suorittaa. Jokaisesta tehtävästä sai pisteitä, joista joukkueet kävivät kilpailua keskenään.

– Opiskelijoilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Toiminnallisuus ja pelillisyys puhuttelevat ja haastavat opiskelijoita. Uudenlaiset oppimistavat motivoivat opiskelijoita ja auttavat avaamaan teorian merkitystä uudella tavalla. Uudet laitteet antavat mahdollisuuden viedä oppimista autenttisiin ympäristöihin, joissa dokumentoituja asioita voi rauhassa tutkailla porukalla. Pelillisyys auttaa myös vuorovaikutustaitojen kehittämisessä, Matti toteaa.

Parhaiten pelillisyys toimii silloin, kun opettaja on myös valmis ottamaan peliin osaa. signals_9
– Mobiililaitteet mahdollistavat verkkoympäristöjen sujuvan käytön ja pellillisyyttä tukevan reaaliaikaisen vuorovaikutuksen. Opettajilta tänä vaatii ennakkoluulottomuutta ja oikeanlaista asennetta ja innostuneisuutta ottaa uusia laitteita ja alustoja haltuun, Matti kertoo.


1J8A0515

Teksti Ari Nevalainen
Kuvat Sampo Korhonen ja Tommi Tuomi

Comments are closed.

Comments are closed