Mitä opinnollistaminen on?

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelujen aikaista työssäkäyntiä muutetaan opintopisteiksi. Pidempään käytössä ollut ahotointi taas on aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

Tyopajastaweb

– Aikaisemmin hankittua osaamista voi olla jo kertynyt työkokemus tai aiemmat opinnot. Ei esimerkiksi pitkään markkinointipäällikkönä toimineen henkilön pidä joutua suorittamaan markkinoinnin perusteita. Opinnollistamisessa taas käytetään hyväksi nykyistä työtä, jonka kautta opintoja peilataan ja osaaminen osoitetaan, kuvailee yliopettaja Anu Moisio AOKK:sta.

Sekä opinnollistamisesta että ahotoinnista annetaan yleensä arvosana, toisin kuin aiemmin suoritettuja opintoja hyväksi luettaessa.

– Opiskelijoille pitää siksi tarjota selvät kriteerit, joita vasten he voivat etukäteen peilata osaamistaan ja miettiä, mikä suoritustapa on paras.

PostereitawebOpinnollistamisen välineitä on monia, esimerkiksi keskustelu, käynti työpaikalla tai muu täydentävä suoritus. Opiskelija vastaa siitä, että hän antaa osaamisestaan riittävät näytöt ja dokumentit.

– Opettajalla puolestaan tulee olla kykyä tulkita autenttinen työssä kertyvä osaaminen osaksi opiskeltavaa tutkintoa, toteaa yliopettaja Kimmo Mäki AOKK:sta.

LUE LISÄÄ:
Liiketalous saa AOKK:lta potkua opinnollistamiseen

 Teksti ja kuvat Anna Melgin

Comments are closed.