Opettajuus muutoksessa

Teemu KokkoEi ole  mikään uutinen, että dynaamisessa ja jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa myös opettajuus on sekä jatkuvassa muutoksessa että kovien ristipaineiden kohteena. Omalla ”huolenaiheiden listallani” juuri opettajien pysyminen muutoksessa mukana sekä muutosvirrassa jaksaminen ovat varsin korkealla sijalla.

Opettajan työn sisältö on monimuotoistunut, ja monissa tapauksessa perinteinen ”opettaminen” muodostaa vain pienen osan päivittäisen työn sisällöstä. Mukaan on tullut ohjausta, tutkimusta, verkostojen ylläpitoa, kaupallista toimintaa, kansainvälistä toimintaa, sisäistä yhteistyöstä, toiminnan kehittämistä, tiimiopettajuutta jne. Kaiken tämän lisäksi opettaja liikkuu varsin sujuvasti eri koulutusten välillä. Meillä Haaga-Heliassakin kyseeseen voi tulla ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, opettajankoulutukseen, eMBA:aan, erikoistumiskoulutuksiin, kaupallisiin pienkursseihin, koulutuksen vientiin tai avoimeen ammattikorkeakouluun liittyvä opetus.

Myös pedagogisesti opettajan roolissa on tapahtunut iso muutos. Absoluuttisen tiedon välittäjästä on tullut ohjaava valmentaja, jonka suurin rooli on olla läsnä ja auttaa opiskelijaa omassa prosessissaan eteenpäin. Opettajasta on tullut oppimisen helpottaja ja mahdollistaja mutta ennen kaikkea suotuisten olosuhteiden luoja. Varsin usein kyseeseen tulee myös lähes sielunhoitoa muistuttavat toimenpiteet.

Onneksi on niin, että tässä nopeasti vyöryvässä muutoksessa kaikkia kiviä ei vielä ole käännetty. Sisäinen yhteistyö, osaamisen jakaminen sekä tiimiopettajuus ovat vielä kehittyvässä vaiheessa. (On tosin todettava, että aivan viime kuukausina on havaittu isoja harppauksia uusimpien opetussuunnitelmiemme kautta.) Myös opiskelijoiden työssäkäynti sekä sen hyödyntäminen työn opinnollistamisen kautta on kasvussa, mutta vielä suhteellisen alhaisella tasolla.

Oppiminen ja ”ovien avaaminen työelämään” on kaiken Haaga-Helian toiminnan keskeisin kohde ja tärkein prosessi. Me kaikki tuemme sitä roolissamme, ja opettajat vastaavat sitä tukevasta opetuksesta ja ohjauksesta. Paineita on ja muutosvauhti on ripeä, mutta lopputuloksena ja suurena palkintona me rakennamme opiskelijoittemme elämää ja mahdollistamme yhteistyökumppaneittemme liiketoimintaa. Ei siis mikään vähäinen juttu.

Teemu Kokko, rehtori

Comments are closed.