Opintojen ohjaus on kokonaisvaltaista ohjausta läpi opiskelupolun

newwayHAAGA-HELIAn strategian päivitystyö käynnistyy heti vuoden 2015 alusta. Samalla tarkistetaan opinto-ohjauksen linjaukset. Ammattikorkeakoulujen uusi rahoituslaki tuo kehittämispainetta myös opinto-ohjaajien työnkuvaan.

 

Liiketalouden koulutusohjelmassa opinto-ohjaajana ja lehtorina toimiva Martina Roos-Salmi oli mukana johtoryhmän asettamassa opintojen ohjauksen työryhmässä. Ryhmä mietti muun muassa opinto-ohjauksen yleisroolia, tulosorientoitunutta lähestymistapaa ja ohjauskäytänteiden yksinkertaistamista.

Roos-Salmen mielestä on tärkeää selvittää HAAGA-HELIAn opinto-ohjauksen nykytila, tunnistaa hyvät käytänteet ja määritellä yhteisesti, mitä on laadukas opinto-ohjaus.

– Mikä on ohjauslupaus läpi erilaisten koulutusohjelmien? Eri koulutusyksiköissä opinto-ohjaus voi olla hyvin erilaista, koska eri ohjelmissa on erilaisia tarpeita, Roos-Salmi sanoo.

Ohjauksen kehitystyötä on pohdittava opiskelijan näkökulmasta. Ohjauksen on oltava monimuotoista ja opiskelupolun eri vaiheet huomioon ottavaa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään heti opintojen alussa oma opinto-ohjaaja.

 

Uusi työpöytä pilottikokeilussa

Opinto-ohjaukseen on kehitetty työpöytä – työkalu, joka esiteltiin opinto-ohjaajille marraskuussa. Työpöydän käyttöä harjoitellaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella.

Työpöytä tuo tiedot suoraan Winhasta yhdelle sivulle, kun normaalisti opiskelijan tiedot joudutaan keräämään opintorekisteristä yksitellen eri sivustoilta. Työpöydän avulla opinto-ohjaaja voi seurata opiskelijan opintojen kokonaistilannetta ja suunnitelmassa edistymistä ennakoiden.

Opinto-ohjaaja näkee työpöydän avulla nopeasti ne opiskelijat, joilla vuosisuunnitelma ja ilmoittautumiset jäävät alle minimitason.

Roos-Salmi muistuttaa, ettei työpöytä ole ratkaisu vaan tukitoimi ja tekninen seurantaväline 55 minimiopintopistemäärän saavuttamiseen. Tärkeimmät toimenpiteet opinnoissa etenemisen eteen tehdään edelleen opetus- ja lukujärjestyssuunnittelussa, opintotarjontakierrossa ja ennen kaikkea laadukkaassa opetuksessa. Tärkeää on hänen mielestään myös rästiin jääneiden kurssien suorittamisen mahdollistaminen. Esimerkiksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelma järjestää rästipäiviä, jolloin voi palauttaa puuttuvan kurssitehtävän tai suorittaa loppuun tietyn kurssin osan.

On myös keskusteltava ennakoivista toimenpiteistä ja eettisistä linjauksista. Mikä on opinto-ohjaajan rooli, kun minimipistemäärä rahoituksen kannalta näyttää jäävän saavuttamatta.

– Parhaimmillaan opinto-ohjelma on niin laadukas kokonaisuus, että opiskelijalla on halu ja mahdollisuus suorittaa opinnot määräajassa, Roos-Salmi muistuttaa.

 

Digitaalisuus on monipuolistanut opetustarjontaa

Haaga-Helian opintotarjontaan on viime vuosina lisätty digitaalisia ja virtuaalisia opintoja. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelmassa perus- ja ammattiopinnoista jopa puolet voi suorittaa osittain tai kokonaan virtuaalisesti.

– Digitalisoituminen on monipuolistanut opintotarjontaa, mikä auttaa yksilöllisen opintosuunnitelman rakentamisessa ja etenemään opinnoissa. Myös työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen on helpompaa.

Opintojen kesken jättämiset ovat esimerkiksi liiketalouden monimuoto-opiskelijoilla viimeisen kahden vuoden aikana vähentyneet. Kun laajempi joukko näitä opintomahdollisuuksia hyödyntäneitä valmistuu, nähdään, miten opintojen monimuotoinen tarjonta näkyy keskimääräisessä opiskeluajassa.

 

Monipuolista ohjausta

opiskelu_webOpinto-ohjaajien työ kattaa opiskelijan koko opiskelukaaren. Työ alkaa hakijoiden ohjaamisesta hakuprosessin ja valintakokeiden aikana opinnoissa aloittavien orientaatiotyöhön. Se jatkuu edelleen varsinaiseen opintojen ohjaukseen ja lopulta siirtymään kohti tulevaisuutta ja työllistymistä.

Roos-Salmen mielestä ei ole suurta merkitystä opiskeleeko ilta-vai päiväpuolella, sillä opiskelijoilla on aina yksilöllisiä tarpeita.

 

Opinto-ohjaus ei ole vain opintoneuvontaa. Se on kokonaisvaltaista opiskelijan ohjausta opintojen alusta opintojen loppuun.

 

Roos-Salmen mielestä Haaga-Heliassa on paljon asiantuntevia ja sitoutuneita opinto-ohjaajia.

– Heillä on myös voimakas halu kehittää jo laadukasta ohjausta eteenpäin.

 

Opinto-ohjaus opiskelijan ja ohjauksen ammattilaisen näkökulmasta
 opintojenohjaus_web

Laatinut opinto-ohjauksen yliopettaja Päivi-Katriina Juutilainen.

 

Teksti Kati Laitinen
Kuvat Shutterstock

Comments are closed.