Osaaminen esiin virtuaalisesti

Open Badge on Mozilla.org:n kehittämä virtuaalinen osaamismerkki, jolla voi visuaalisesti osoittaa taitoja, osaamista ja saavutuksia. Osaamismerkkejä voi näyttää Open Badge -portfoliopalvelu, Facebook, Linkedln, Twitter ja Google+.

openpadge200x200_pro_2013

HAAGA-HELIA otti virtuaalisen osaamismerkin käyttöön ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Huhtikuussa yli 2000 HAAGA-HELIAn opiskelijaa sai Open Badge -osaamismerkin. Myöntämisperusteena oli 55 opintopisteen suorittaminen viime vuonna.

Osaamismerkkien avulla voisi nostaa esille opintosisältöjen monipuolisuutta

Juttelin HAAGA-HELIAn Pasilan ja Vallilan kampuksilla opiskelijoiden kanssa Open Badge -merkistä. Monille merkki oli tuntematon. Saatuaan selville, mistä on kyse, he pitivät ideasta.

– Osaamismerkit kannustavat opinnoissa. Osaamisen näyttäminen sosiaalisessa mediassa ystäville ja mahdollisille työnantajille on palkitsevaa, toteaa johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opiskeleva Rosa Hyvärinen.

Opiskelijoiden mielestä osaamismerkkien avulla voisi nostaa esille opintosisältöjen monipuolisuutta, joka ei välttämättä näy tutkintotodistuksessa. Myöntämisperusteita voisivat olla yksittäisten kurssien sisällöt, erikoisosaaminen ja projektityöt.

Teksti Elina Kuismin

Comments are closed.