Pelillisyyttä myös tietotekniikan oppimiseen

pelillisyysweb

 Haagahelialaiset Viope-kehittäjät Irmeli Pietilä (vas.), Jukka Juslin ja Annica Isacsson toivovat pelillisyyden motivoivan opiskelijoita.

Tikon ja AOKK:n yhteistyöllä pyritään tekemään ohjelmoinnin perusopetuksesta hauskempaa ja motivoivampaa. Viope-ympäristössä tapahtuvaan opiskeluun halutaan lisätä pelillisyyttä, joka auttaa opiskelijaa kamppailemaan itseään vastaan.

Viope on ohjelmoinnin ja matematiikan opiskeluun tarkoitettu ympäristö, jossa systeemi tarkastaa automaattisesti opiskelijan tekemät harjoitukset. Näin harjoituksia voi tehdä omaan tahtiin, ja opettaja puolestaan voi panostaa tehtävien mekaanisen läpikäymisen sijaan ohjaukseen.

HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (Tiko) ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu työstävät yhdessä Viopesta pelillisempää. Mukana on myös Viopen kehittänyt yritys Viope Solutions Oy ja sen toimitusjohtaja Mika Lackman.

Viope Solutions toivoo, että hankkeen avulla Viopesta tulee pedagogisesti parempi. HAAGA-HELIAa kiinnostaa, miten Viope-ympäristö voisi paremmin tukea kurssien läpäisyä. Tietotekniikan lehtori Jukka Juslinin mukaan jo nyt hyödytään eriyttämisestä: kokeneemmat opiskelijat voivat edetä Viopen avulla omaan tahtiinsa ja opettajalle jää enemmän aikaa tukea niitä, joilla on haasteita.

Pelillisyydestä lisäkannustin etenemiseen

Oppimispelit koetaan usein hitaina ja tylsinä, eivätkä ne ole onnistuneet koukuttamaan käyttäjiä.

– Projektin avulla pyritään siirtämään viihdepelien pelillisiä mekanismeja hyötypeleihin, pelipedagogiikkaa kehittäen, kertoo oppimisen uusista ratkaisusta vastaava kärkipäällikkö Annica Isacsson.

Suomen Verkko-opisto -hankkeen alla tehtävä projekti tähtää siihen, että opiskelija saisi järjestelmästä nopeammin ja kannustavampaa palautetta, joka motivoisi työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Nopea palautteen saaminen on tärkeä pelillisyyden elementti, ja sitä haluamme lisätä, kertoo Jukka

Ideana on tehdä eteneminen ja suoritukset näkyviksi esimerkiksi lisäämällä etenemispalkkeja ja tuloslistoja. Tavoitteena ei kuitenkaan ole keskinäisen kilpailun lisääminen.

– Pelimekaniikalla voidaan myös kannustaa yhteistyöhön. Ohjelmointikaan ei enää ole yksilölaji, vaan sitä tehdään monen muun ammattilaisten kanssa. Tärkeintä kuitenkin on, että opiskelija kokee tehtävät mielekkäiksi ja ponnistelun arvoisiksi, kuvailee pedagogisesta kehittämisestä hankkeessa vastaava Irmeli Pietilä AOKK:sta.

INFOA

  • Hankkeen haagahelialaiset edustajat ovat Jukka Juslin (Tiko), Annica Isacsson ja Irmeli Pietilä (AOKK). AOKK:n panos on ennen kaikkea tukea pedagogissa ratkaisuissa. Hankkeessa aloittaa kesällä myös työharjoittelija Juuso Soikkeli, jonka työnä on tehdä käytännön muutokset koodiin.
  • HAAGA-HELIAssa Viopea käytetään useilla ohjelmoinnin peruskursseilla. Nykyisen version materiaalit on luonut Sirpa Marttila.
  • Suomen Verkko-opisto -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Lue lisää hankkeesta.

Teksti ja kuva Anna Melgin

Comments are closed.

Comments are closed