Tukea opintojen sujuvaan etenemiseen

Syksyllä 2013 johtoryhmä päätti asettaa erillisiä työryhmiä miettimään, miten valmistumista ja opinnoissa etenemistä voidaan paremmin tukea. Kirjaamistyöryhmä otti kantaa Haaga-Helian yleisperiaatteisiin ja kehittämiskohteisiin.

ryhma_spirit

 

Ryhmän tavoitteena oli miettiä, miten opettajat voivat osaltaan auttaa opintojen etenemistä.

– Pohdimme miten voimme madaltaa mahdollisia opintojen etenemisen tai valmistumisen sisäisiä esteitä, työryhmän vetäjä Teemu Kokko kertoo.

 

Linjausehdotuksia yleisperiaatteisiin

Päävastuu opintojen etenemisestä on tietenkin opiskelijalla. Työryhmässä pohdittiin, että kaikkien opettajien täytyy kuitenkin myös sitoutua opintopisteiden kertymiseen ja ”opintopistetulppien” poistamiseen. Yleisesti linjattiin, että suunnitelmallista etenemistä tulee korostaa ja puhua siitä aktiivisesti myös opiskelijoille.

Opetussuunnitelman tulee tukea tavoiteaikaista valmistumista. Toteutussuunnitelmassa on huomioitu, että opiskelijalle kertyy vähintään 55 opintopistettä vuodessa. Jokaisella opiskelijalla on oma ohjaaja. Ohjaaja osaltaan vastaa etenemisen seurannasta sekä sitä tukevien toimenpiteiden koordinoinnista.

 

Kehittämiskohteita opintojen etenemisen tueksi

Tulevaisuudessakin erilaisia leirejä ja viikonloppuja pyritään järjestämään yleisesti huonosti menneillä kursseilla. Päämääränä on myös se, että kaikki uusintakokeet voisi suorittaa myös sähköisesti Tenttiksessä.

Maalis-huhtikuussa tehdään jokaisen opiskelijan kohdalla tarkistus opintojen etenemisestä. Korjaavat toimenpiteet tehdään huhti-kesäkuun aikana. Opettajia kannustetaan yksittäisten puuttuvien opintopisteiden aktiiviseen seurantaan.

Koulutusohjelmajohtajien vastuulle annettiin intensiivi-, kesä- ja verkko-opintojaksojen lisääminen. Erilaisia niin sanottuja pelastusrengasjärjestelyitä tarvitaan edelleen. Tärkeää ovat myös vaihtoehtoiset opintojen suoritusmahdollisuudet, jotka eivät ole periodijärjestelmään sidottuja.

 

Teksti Nora Savolainen
Kuva Shutterstock

Comments are closed.