Toimittajasta tulossa kuratoija

Onko toimittaja tulevaisuudessa kuraattori, joka koostaa verkossa jo julkaistua materiaalia? Tätä pohti Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan sosiaalisen median tuottaja Antti Hirvonen luennoidessaan kuratoinnista Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa -kurssilla.

Hirvosen mukaan toimittajilla ei ole enää yksinoikeutta tuottaa sisältöjä.

– Jengi jakaa samaa tietoa jo omasta aloitteestaan.

Hirvonen pohtikin, että toimittajat saattavat jatkossa tarjoilla
relevantteja tietoja ja paikkoja, joita verkossa jo on.

Kuratoinnista hyötyy toimittajakin

Kuratointi voidaan jakaa:

1. reaaliaikainen kuratointi

2. tapahtuman jälkeinen kuratointi

3. prosessia avaava kuratointi

Reaaliaikaisessa kuratoinnissa kohinasta tehdään todellisuutta. Toimittaja voi poimia mielenkiintoisia twiittejä ja jakaa niitä eteenpäin.

Hirvonen korosti, että alussa lähdekritiikin on oltava vahvaa, kun alkaa seurata twiittaajia ja kuratoida. Kannattaa siis miettiä, ketä seuraa Twitterissä ja ketä ei.

Tapahtuman jälkeisessä kuratoinnissa jutun voi koostaa esimerkiksi tiedotteen, Facebook-päivitysten ja twiittien perusteella. Hirvonen sanoi, että tapahtumista ja niiden kulusta voi saada hyvänkin kuvan, vaikkei itse ole ollut edes paikalla.

Prosessia avaavassa kuratoinnissa toimittaja esimerkiksi kertoo työnsä etenemisestä. Hän voi jakaa jo alkuvaiheessa mielenkiintoisia tietoja ja saada näin ihmiset kiinnostumaan jutusta. Hirvosen mukaan verkosto auttaa toimittajaa pyytämättä. Verkoston avulla toimittaja voi saada muun muassa vinkkejä haastateltaviksi tai uusia näkökulmia.

Toimittajan oltava verkossa

Sosiaalinen media näyttää tulevan entistä tärkeämmäksi. Hirvonen nimittäin kertoi, että Yle valitsi kesätoimittajiksi vain sellaisia henkilöitä, jotka olivat aktiivisia verkossa ja joille verkkoympäristö oli ennestään tuttu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.