Excel on datajournalistin paras ystävä

Teppo Moisio Helsingin Sanomista avasi datajournalismin ulottuvuuksia. Moisio nosti heti alkuun esille hyvän huomion: Datajournalismia on ollut aina. Internet on vain mahdollistanut datan nopeamman saannin ja käsittelyn.

Datajournalismi voi olla tiedon näyttämistä tai sen hakemista. Moision mukaan Datajournalistin tehtävä on jalostaa datasta tietoa. Tämän sisäistämistä helpottaa se, että ymmärtää datan, informaation ja tiedon eron.

Data infomaatio tieto

Data on tiedon alkulähde, lukuja ja numeroita, raakaa jalostamatonta materiaalia. Data käsitellään informaatioksi (esim. tilastoksi). Informaatio taas muuttuu tiedoksi, kun siihen lisätään lisäarvo esim. konteksti. Tai kun datasta kerätty informaatio jalostetaan lehtijutuksi, jonka lehden lukija lukee.

Suurin osa toimitetuista jutuista ei suinkaan perustu dataan, vaan informaatioon, joka on jo valmiiksi käsiteltyä dataa. Ongelma tässä on se, että datan käsittelijä on informaatiota muodostaessaan valinnut tietyt perusteet sen tiivistämiseksi. Informaation objektiivisuus jää siis kyseenalaiseksi. Laittaa ajattelemaan. Seuraavan kerran kun teet juttua pohjautuen tilastoon, tiedosta se, että luotat tilastontekijän taitoon käsitellä dataa.

Moision luennosta jäi päälimmäisenä mieleen yksi ydinajatus: Kuka tahansa voi käsitellä dataa. Internet on tehnyt sen helpoksi. Monet ilmaiset ohjelmat muokkaavat dataa ja tuottavat sitä visuaaliseen muotoon. Esimerkiksi Moision esittelemät Google Form ja Datawrapper (datawrapper.de) purkivat kyselytutkimuksen datan julkaistavaan tilastomuotoon muutamassa minuutissa. Datajournalismi ei siis ehkä olekaan niin hankalaa kuin alkuun luulisi.

Tärkein väline lienee kuitenkin Excel. Sen osaaminen helpottaa datan analysointivaihetta.

Muutamia muita välineitä, joihin tulevan (data)journalistin kannattaa tutustua:

  • Datan siivoamiseen ja yhdistelyyn Open refine ja Google fusion tables
  • Datan visualisointiin Tableau public, Google fusion tables ja DatawrapperJokaisen datajournalistin käsikirja: datajournalismhandbook.org

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.