Sarjayrittäjä Ilkka Lavas kehottaa astumaan muutoksen kärkeen

Improve Median Ilkka Lavas on pitkän linjan yrittäjä. Hän sai Etelä-Suomen Nuori yrittäjä-palkinnon vuonna 2009 ja nyt 36-vuotiaalla miehellä on takanaan jo parikymmentä vuotta yrittäjäkokemusta. Ensimmäinen yritys teki asiakkaille verkkosivuja. Lavas on kirjoittanut kolme yrittäjyyttä käsittelevää kirjaa ja toiminut useassa it-alan ja viestinnän yrityksessä. Vuodesta 2012 lähtien hän on myös omistanut City-lehden, joka nykyään ilmestyy lähinnä verkossa ja mobiilissa.

Lavas on ollut mukana koko sen ajan, jolloin suomalainen ja kansainvälinen mediakenttä on muuttunut ratkaisevasti. Median murroksesta on puhuttu paljon samoin kuin tarpeesta löytää uusia ansaintalogiikkamalleja perinteisen printtilehden mainostajista ja tilaajista koostuvan tilalle. Mediayhtiöissä on yt-neuvotteluja ja isot mediakonsernit raportoivat laskevista tuloksista. Lavas kuitenkin näkee uuden toimintaympäristön pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana. City-lehdessä on hänen omistajakaudellaan toteutettu esimerkiksi Adidaksen sponsoroima artikkelisarja kaupunkikulttuurista. Parhaimmillaan City-lehden sivuilla on ollut yli 800 000 kävijää. Myös verkossa voi Lavasin mukaan julkaista kiinnostavia pitkiä juttuja ja kaupallisen maksajan mukanaolo ei sinänsä estä laadukasta verkkojournalismia.

”Kaupallinen sisältö mediassa ei häiritse, jos se on omien intressien mukaista”, sanoo Lavas. Hänen mukaansa lukijaa ei kuitenkaan pidä huijata. Jos jutulla on maksaja, se pitää reilusti kertoa heti. Lavas on havainnut, että myös sponsoroitu sisältö saa jakoja, mikäli se on laadukasta ja lukijoita kiinnostavaa. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja markkinoilla on monta toimijaa. Lavas ei puhu brändiuskollisuudesta eikä edes tottumusten rakentamisesta. Hänen näkemyksensä on se, että yleisö on lunastettava aina uudelleen.

”Median pitää olla mediassa sisällä, näkösällä”, sanoo Lavas. Menestyminen edellyttää sitä, että pystytään tuottamaan uniikkia sisältöä ja säilyttämään oma fokus. ”Media on brändi, jota pitää markkinoida”, tiivistää Lavas. Hän uskoo, että ihmiset ovat tulvaisuudessakin valmiita maksamaan laadukkaasta mediasisällöstä. Myös Suomesta käsin voi ponnistaa maailmalle, jos näkee median murrokseen sisäänrakennetun globaalin mahdollisuuden.

Improve Median ideana on toimia suomalaisen mediakentän omana mainosverkostona, joka kohdentaa median ja mainonnan sisältöjä yleisölle. Myös median sisällä voi olla osayleisöjä, joille kannattaa kohdentaa sekä mainontaa että journalistista sisältöä. Lavas kehottaakin synnyttämään jatkuvasti uusia kilpailuetuja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.

”Muutosvastarintaan ei kannata haaskata aikaa. On parempi pyrkiä muutoksen kärkeen”, sanoo Lavas.

This entry was posted in Blogit, Facebook, Journalismin tulevaisuus, Sosiaalinen media, Uncategorized. Bookmark the permalink.