Moniosaaminen – uhka vai mahdollisuus?

Moniosaajat ovat yleistyneet monella alalla. Moniosaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hallitsee alallaan useamman eri työtehtävän ja pystyy osaamisensa avulla korvaamaan useammankin työntekijän. Moniosaajat ovat yleistyneet myös media-alalla. Kaukana ovat ne ajat, jolloin tv-insertin tekoon lähetettiin toimittaja, kuvaaja, äänitarkkailija ja tuottaja. Median kultavuosina tuotantoryhmällä saattoi olla jopa oma autonkuljettaja.

Moniosaamisen taustalla on digitalisoituminen ja mediatalojen säästöpaineet. Työntekijöistä yritetään saada enemmän irti, ja on helppoa siirtää useita työtehtäviä yhden henkilön vastuulle, jos hän hallitsee useamman osa-alueen. Moniosaaja voi jutun kirjoittamisen ja haastattelujen lisäksi esimerkiksi videokuvata ja editoida. Tekniikka on myös mahdollistanut sen, että yksi henkilö kykenee selviytymään useammasta tehtävästä. Käytännössä on helppoa tuottaa tv-insertti pelkällä älypuhelimella

Olen itse saanut työskennellä toimittajana monimediatoimituksessa. Tein journalistista sisältöä televisioon, radioon ja verkkoon. Saatoin tehdä yhden päivän aikana vajaan kahden minuutin tv-insertin (haastattelut, kuvituskuvat ja editointi), josta versioin radiouutisen ja artikkelin verkkoon. Työ oli mielenkiintoista ja opettavaista, mutta kiire korostui usein monimediatyövuoroissa. Kiireessä ajattelutyölle jää vähemmän aikaa ja mutkia on pakko suoristaa. Useimmiten se myös tarkoittaa sitä, että faktoja ei ehdi tarkistamaan perinpohjaisesti ja joutuu luottamaan liikaa haastateltavien sanomisiin.

Itse ainakin koin, että journalismin taso laski monimediatyövuoroissa. Jouduin haastattelujen aikana keskittymään tekniikan toimivuuteen, kuvalliseen ilmaisuun sekä haastateltavan vastauksiin. Oli vaikea haastaa ja esittää kysymyksiä haastateltavalle, koska en pystynyt täysin keskittymään vastauksiin. Usein editointivaiheessa huomasin, että olisi pitänyt tehdä jatkokysymys johonkin vastaukseen.

Laajasta osaamisesta on ehdottomasti myös hyötyä toimittajalle. Jos sinulla on kokemusta videokuvauksesta, editoinnista tai valokuvauksesta, pystyt hyödyntämään tietämystäsi journalistisessa työssä. Esimerkiksi tv-insertin käsikirjoituksen on istuttava kuvamateriaalin kanssa yhteen, mutta se ei kuitenkaan saa olla liian päälle liimattua. Pystyt ohjaamaan videokuvaajaa kuvituskuvien kuvaamassa, jotta kuvat tukevat sinun käsikirjoitusta ja helpottavat editoijan työtä. Mielenkiintoisen tv-insertin tuottaminen vaatii kaikkien osapuolien yhteistyötä, ja silloin on hyötyä, jos ymmärrät toisen työtä.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.