Arvoisa restonomi

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakoulusta vuosina 2000-2015 valmistuneiden restonomien ja restonomi (ylempi amk) palkka- ja urakehitystä. 

 

viitta

Tutkimuksen toimeksiantajat:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia alumni.

Tutkimukseen on pyydetty lupa kaikilta restonomikoulutusta tarjonneilta/tarjoavilta ammattikorkeakouluilta.

Kiitos kaikille vastanneille. Oheisesta linkistä voit tutustua tutkimuksen tuloksiin!

Restonomitutkimus 2016

Tutkimuksesta lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Petteri Ohtonen (040 826 8183)
Ura- ja rekrytointipalveluiden projektipäällikkö Jukka Väyrynen (040 488 7100).

Yhteistyössä

MaRasure

Mukana olevat ammattikorkeakoulut

jamkkamkkarelialamk_tunnus_pysty_mvLapinXAMK_väri_logo_vaaka_laaja_CMYK

SAMK_yleinen_FINseamkSAVONIA_logo_cmyktamk_fin_vaaka_RGB

noviahaaga-helia