Ammattikorkeakoulukentän suurlähettiläs

Ritva Laakso-Mannisen 16 vuotiseen rehtorikauteen mahtuu lähes koko ammattikorkeakoulun historia. Ala on kokenut monia muutoksia ja Ritva onkin toiminut paitsi Haaga-Helian myös koko suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän suurlähettiläänä ja edunvalvojana.

ritvasukset_web

Haaga-Helian johtoryhmä antoi Ritvalle läksiäislahjaksi nimikoidut sukset.

 

Ritva myöntää, että rehtorin pestin päättyminen aiheuttaa tiettyä haikeutta. Alati muuttuva korkeakoulumaailma on pitänyt päivät kiireisinä. Kun yksi muutosprosessi on saatu päätökseen, edessä on odottanut heti nippu uusia.

-Yksikään työpäivä ei ole ollut samanlainen. Kaikista haasteista on kuitenkin selvitty yhdessä henkilöstön kanssa. Muutoksessa on ollut tärkeintä saada henkilöstö mukaan, ilman hyvää yhteistyötä niistä ei olisi selvitty, Ritva toteaa.

Tärkeää on ollut myös pitää tavoite selkeänä.

-Uskon johtamisessa siihen, että aina täytyy olla vahva visio siitä, mitä tavoitellaan. Asioilla on kyllä taipumus toteutua, jos edetään yhteisen strategian suuntaisesti.

 

Helia uudelle polulle

 

Ritva valittiin Helian rehtoriksi vuonna 1999 pari vuotta sen tultua vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi. Muutos ei ollut tapahtunut kivuttomasti ja tilanne talossa oli tulehtunut.

-Tilanteeseen haettiin muutosjohtajaa, jolla oli sekä henkilöstöjohdollista että  liiketoimintaosaamista, Ritva kertoo.

Hän oli paria vuotta aiemmin juuri väitellyt henkilöstöjohtamisesta pankkialalla. Takanaan hänellä oli myös usean vuoden työhistoria mm. pankki- ja ICT-alalta. Ensimmäiset vuodet Heliassa menivät rakenteiden ja arjen käytäntöjen pystyttämisessä. Talosta löytyi vahvaa osaamista ja hyvää yhteishenkeä. Mallit haettiin liike-elämästä.

-Oli tärkeää, että toimimme samalla mallilla kuin mitä opetimme, Ritva sanoo.


Haaga ja Helia yhteen

 
Kun Heliassa prosessit löysivät paikkansa, horisontissa näkyi jo uusia haasteita. Opetusministeriön suunnasta tippui viestejä, että ammattikorkeakoulukenttää voisi tehostaa fuusioiden kautta. Keväällä 2015 Ritva ja hänen Haaga Instituutti ammattikorkeakoulun silloinen kollegansa Antti Halli jäivät erään kokouksen jälkeen visioimaan yhteistyön mahdollisuudesta. Koska ajatus alkoi vaikuttamaan hyvältä, asiaa työstettiin eteenpäin molemmissa korkeakouluissa. Ideaa esiteltiin hallituksille ja myös siellä ajatus sai kannatusta.

-Samoihin aikoihin näkyivät ensimmäiset signaalit siitä, että korkeakoulusektorilla on myös varauduttava siihen, että lisää rahaa ei ole tulossa. Meidän oli pakko tarkastella, mitä voisimme tehdä korkeakoulujen sisällä, jotta olemassa olevat voimavarat saataisiin paremmin käyttöön ja uusien asioiden toteuttamiseen, Ritva muistelee keskustelua.

Hallitusten neuvottelut kestivät reilun puoli vuotta. Sen jälkeen asiat etenivät nopeasti. Uuden ammattikorkeakoulun toimilupaesitys oli valmis maaliskuussa 2006. Valtioneuvoston päätös tuli ennätysnopeasti kesäkuussa. Kyseessä oli ensimmäinen yhdistyminen suomalaisessa ammattikorkeakoulukentässä. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2007.

-Yhdistyminen ei olisi onnistunut ilman henkilöstön hyvää sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Lisäksi sitä edesauttoi se, että meillä oli päällekkäisyyksiä yllättävän vähän ja esimerkiksi monet henkilöstöratkaisut loksahtivat luontevasti paikoilleen. Pelko henkilöstövähennyksistä kyllä säilyi pitkään – vielä vuoden jälkeen kysyttiin milloin ne yt-neuvottelut oikein alkavat, Ritva muistelee.

 

Ammattikorkeakoulujen edunvalvojana

 

Pian yhdistymisen jälkeen Ritva valittiin Arenen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta ja käytännössä työ vei kaksi työpäivää viikosta.

-Se oli hurjan mielenkiintoinen jakso. Teimme valtavasti lobbaustyötä Arenen silloisen toiminnanjohtaja Timo Luopajärven kanssa. Kiersimme muun muassa eduskunnassa, etujärjestöissä sekä kaupunkien ja kuntien organisaatioissa ajamassa ammattikorkeakoulujen asiaa. Oli kuitenkin haastavaa johtaa samanaikaisesti Haaga-Heliaa ja ajaa koko suomalaisen ammattikorkeakoulukentän etuja, joten yksi kaksivuotiskausi sai riittää, Ritva toteaa.

Arenen toiminnan lisäksi aikaa veivät myös monet hallitus- ja edustustehtävät. Ritva istui muun muassa WWF:n ja Työsuojelurahaston hallintoneuvostossa, Culminatum Innovation Oy:n hallituksessa sekä muutamissa valio- ja valtuuskunnissa.


Ammattikorkeakouluoppia maailmalle

 

Viimeisin suuri haaste oli koulutusviennin aloittaminen. Siinäkin Haaga-Helia oli Suomessa edelläkävijöitä. Päätuotteiksi nousivat ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus ja kohdemaiksi mm. Saudi-Arabia, Kiina ja Kolumbia. Ritva oli monella foorumilla koulutusviennin puolestapuhuja ja vihdoin näyttää siltä, että viisi vuotta tavoiteltu tavoite on saavutettu: tutkintokoulutuksen mahdollistavat lukukausimaksut saadaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

 

Talouden haasteet seuraavat uudelle rehtorille

 

Ritvan mukaan Teemu Kokolle uutena rehtorina jää ohjattavaksi korkeakoulu, jolla on vahva profiili, vahvat työelämäyhteydet ja yhteen hiileen puhaltava henkilöstö. Tästä on osoituksena viime syksynä tuloksissa saavutettu tiikerin loikka, joka vieläkin lämmittää Ritvan mieltä.

-Haaga-Helian keskeiset tunnusluvut ja mittarit olivat vielä alkusyksynä kaukana tavoitteista. Vajaassa puolessa vuodessa lähes kaikki keskeiset tavoitteet kuitenkin saavutettiin ja useat ylitettiin. Tämä ei olisi onnistunut ilman, että henkilöstö on sisäistänyt muutoksen tarpeellisuuden ja sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin, Ritva toteaa.

Taloudellinen tilanne tulee säilymään edelleen tiukkana ja uuden rehtorin haasteet liittyvät edelleen perusrahoitukseen ja talouden yleiseen kehittymiseen.

-Tärkeää on kuitenkin säilyttää yhtenäinen ja vahva yhteisöllinen Haaga-Helia, jolla on selkeä visio tulevaisuuteen. Uusi strategia antaa hyvät eväät tulevaisuuteen, Ritva uskoo.

ritvamalja2_webRitva Laakso-Mannisen läksiäisiä vietettiin Pasilan kampuksella Ritvan päivänä 27.5.

 

Vaikka työtehtävä Haaga-Heliassa toukokuun lopussa päättyivät, Ritva on edelleen mukana rakentamassa ja kehittämässä Haaga-Helian toimintaa. Hän jatkaa Haaga-Helian hallituksen asiantuntijana tulevan hallituskauden loppuun seuraavan vuoden ajan. Muutenkaan Ritva ei ole jäämässä laakereilleen lepäämään. Suunnitelmissa on muun muassa kirjan kirjoittaminen ja oman konsulttifirman perustaminen. Ritva aloittaa keikkatyöläisen pestin myös Via Groupissa Senior Advisorina.

-Jatkossa on kuitenkin toivottavasti enemmän aikaa sekä itselle että lapsille ja lapsenlapsille. Ja puutarhan hoidolle, toteaa Ritva toiveikkaana hankittuaan hiljattain lisää tonttimaata kesämökilleen Urjalassa.


 

Teksti Ari Nevalainen
Kuvat Susan Heikkinen

Comments are closed.

Comments are closed