Asennepääoma on parasta valuuttaa muutoksessa

Kansantalouden rakenteissa rytisee, digitalisaatio jyrää ja kansainvälistyminen painaa päälle – monilla työpaikoilla eletään nyt kovia aikoja. Muutoksesta, tulospaineista ja stressaavista tilanteista selviäminen vaatii paitsi kärsivällisyyttä myös asennepääomaa. Psykologi Ilona Rauhalan mukaan myönteisellä, toiveikkaalla ja sinnikkäällä asenteella porskuttaa pitkälle.

 

ilona_rauhala_webVaikka ihmisen persoonallisuuden piirteet ovat jokseenkin pysyviä ominaisuuksia, on omaa asennetta onneksi mahdollista kehittää. Psykologi Ilona Rauhalan mukaan työelämän muutostilanteissa juuri asenteeseen liittyvät ominaisuudet ovat ratkaisevassa asemassa.

Asennepääomalla tarkoitetaan yksilön, yhteisön tai organisaation psykologista pääomaa, joka muodostuu myönteisyydestä, toiveikkuudesta, sinnikkyydestä ja pystyvyyden tunteesta.

Rauhalan mukaan asennepääoma ei oikeastaan ole sidoksissa yksilön luonteeseen tai tiettyihin persoonallisuuden piirteisiin. Asennepääoma ei ole myötäsyntyistä tai muuttumatonta, vaan se rakentuu useista eri ominaisuuksista, joita kuka tahansa voi aktiivisesti kehittää ja johtaa.

Stressiä voi hallita ja epävarmuutta oppia sietämään. Tuloksettoman valittamisen ja voivottelun sijaan voi keskittyä antamaan toisille rakentavaa ja kannustavaa palautetta. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus valita, minkälaisella asenteella työn haasteet ja muutokset aikoo kohdata.

 

Jokainen on oman itsensä muutosjohtaja

Rauhalan mukaan vastuu muutoksesta selviytymisestä on ennen kaikkea ihmisellä itsellään. Muuttuvaan työympäristöön sopeutuminen kysyy päättäväisyyttä ja omasta itsestä kumpuavaa halua henkilökohtaisen asennepääoman kasvattamiseen. Motivaatio ja into itsensä kehittämiseen ei synny esimiehen määräyksestä.

-Motivaation tulee löytyä ihmisen sisältä. Ihmisen pitää itse haluta kehittyä, Rauhala korostaa.

-Kun esimiehillä ja johtajilla ei välttämättä ole enää aikaa kantaa huolta työntekijöiden hyvinvoinnista, ovat ratkaisun avaimet jokaisen omissa käsissä. Organisaatiot tekevät tällä hetkellä jo kaikkensa, että taloudellinen pääoma olisi riittävällä tasolla. Yksilön pitää itse ottaa todella paljon vastuuta itsensä ja asenteensa johtamisesta.

 

Muutos voi lisätä työyhteisön tsemppihenkeä

Vaikka työyhteisöjen näkökulmasta muutos nähdään monesti kielteisenä ja uhkaavana, voi vaikeuksista aina yrittää löytää myös hyviä puolia. Muutos raivaa tilaa uudelle. Työyhteisössä läpikäyty muutos voi parhaimmillaan myös parantaa yhteisön tsemppihenkeä ja sinnikkyyttä.

Rauhala muistuttaa, että tiukassakin tilanteessa tulisi aina olla tilaa ja aikaa onnistumisen huomioimiselle ja myönteiselle palautteelle. Keskinäisen myötätunnon lisääminen auttaa jaksamaan epävarmuuden keskellä  ja kiitoksen antaminen on kiireessäkin paikallaan.

-Vaikka on kiire ja haasteet ovat kovia, yhteiselle ajattelulle tulisi myös antaa aikaa. Pitää pysähtyä ajattelemaan – asiat eivät ratkea juoksemalla kovempaa.

 

Miten mukautua muutokseen ja hallita stressiä – viisi vinkkiä:

  1. Valitse, mihin suuntaat energiasi. Positiivinen ja innostunut asenne antaa voimaa.
  2. Ole rehellinen itsellesi. Pyri hyväksymään käynnissä oleva muutos ja kohtaamaan tosiasiat.
  3. Johda mieltäsi. Toiveikkuudesta, sinnikkyydestä ja hyvästä itseluottamuksesta on apua stressinhallinnassa ja muutostilanteista selviytymisessä. Pyri kehittämään asennepääomaasi.
  4. Kannusta muita työyhteisössä. Tsemppaa työkaveria ja osoita myötätuntoa vaikeina hetkinä.
  5. Opi oppimaan. Työympäristön muutostilanteet vaativat usein uusien tietojen ja taitojen omaksumista. Kehitä osaamistasi muutoksen edellyttämään suuntaan.

 

Lähteet: Psykologi Ilona Rauhalan haastattelu ja blogi (www.palomacorento.fi/blogi) sekä Työterveyslaitoksen materiaalit (www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/).

 

Teksti Saija Sillanpää
Kuva http://ilonarauhala.fi/fi/curriculum-vitae

Comments are closed.