Gallup: Mitä Avaa ovet työelämään sinulle tarkoittaa?

Haaga-Helian päivitetty missio on Avaa ovet työelämään. Kysyimme, mitä mieltä henkilöstö ja opiskelijat missiosta ovat.

Haaga-Helian tavoitteena on olla aktiivisesti mukana kouluttamassa osaajia työelämän tarpeisiin ja samalla pyrkiä tutkimaan ja kehittämään innovatiivisia palveluita, tuotteita ja yritystoimintaa. Mitä mieltä Haaga-Helian opettajat ja opiskelijat ovat, toimiiko Haaga-Helia jo nyt uuden missionsa mukaisesti?

Johanna-Vuori_web

Lehtori Johanna Vuoren mukaan lause osuu oikeaan kuvatessaan Haaga-Helian koulutustoimintaa.

-Kyllä meillä selkeästi pyritään siihen, että valmistuneilla on työelämän vaatimaa kuranttia osaamista, Vuori sanoo.

Hänen mukaansa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä voisi korostaa voimakkaamminkin Haaga-Helian missiossa.

-Minusta missio voisi myös kuvata työtämme kehittää työelämää tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Näen, että esimerkiksi johtamissani DIVA- ja Leading Passion- projekteissa roolimme on yhdessä työelämä- ja tutkimuskumppaneidemme kanssa löytää ratkaisuja, jotka muuttavat ja kehittävät työelämää. Henkilökohtainen kantani on, että missio olisi parempi, jos siinä olisi sekä ”avaa ovet työelämään” että ”avaa työelämälle ovet tulevaisuuteen”, Vuori kertoo.

Taru-Lotta-Gumse_web

Johtamisen ja yrittämisen lehtorin, Taru-Lotta Gumsen, mielestä yhteistyö työelämän kanssa on välttämätöntä.

-Yhdessä tekeminen työelämän kanssa on avain ovien aukeamiseen, projektit, työharjoittelu ja muut sellaiset.

Gumsen mukaan Haaga-Helian StartUp School on hyvä esimerkki koulun työelämälähtöisestä strategiasta.

-Se on paikka, johon kerääntyy innostuneita opiskelijoita. Siellä tehdään uutta ja annetaan mahdollisuuksia, mutta pidetään huolta realistisuudesta. Ura ei ole enää sitä, että tehdään yhdessä paikassa ja samaa työtä, vaan sitä voi jaksottaa esimerkiksi juuri yrittäjyys.

Opiskelijoilta tuleva hyvä palaute mission toteutumisesta on voimavara myös opettajalle.

-Kun opiskelija tulee minulle kertomaan että on saanut harjoittelupaikan, kesätyöpaikan tai työpaikan, niin siitä saan hyvän mielen ja voimaa toteuttaa omaa yhtälöäni, johon kuuluvat laadukas koulutus sekä valmistumisen nopeuttaminen, Gumse kertoo.

studio_opetus

Myös Haaga-Helian urheilujournalismin opintokokonaisuuden vetäjän, Esko Hatusen (kuvassa keskellä), mielestä työelämälähtöisyys on ehdoton lähtökohta opiskelulle.

-On ehdottoman tärkeää, että jo opiskelun aikana avataan ovia työelämän puolelle jotta opiskelijat voivat opintojen jälkeen edetä sujuvasti varsinaiseen työhön. Urheilujournalismin opintokokonaisuudessa olemme suunnanneet lähes puolet kaikesta tekemisestämme suoraan työelämään, Hatunen kertoo.

Hänen mukaansa ovien avaaminen onnistuu kuitenkin parhaiten kun yhteistyö on hyvää myös työelämän puolelta.

-Ei mitään tällaista synny yksipuolisesti. Myös työelämältä vaaditaan vastaan tulemista ja mahdollisuuksien järjestämistä. Itsestään mitään ei synny, vaan molempien osapuolten tulee olla tekemisessä mukana. Itse näen, että Haaga-Helia on jo osaltaan onnistunut hyvin toteuttamaan missiotaan.

 

Toni-Tuulari_web

Myös Haaga-Helian opiskelijoiden mielipiteissä missio näyttäisi olevan hyvin ajan tasalla. Haaga-Helian Vierumäen yksikössä kolmatta vuotta liikunnanohjaajaksi opiskeleva Toni Tuulari on tyytyväinen koulun yhteyksiin työelämän kanssa.

-Monella opettajalla on hyviä kontakteja erilaisiin työelämän toimijoihin ja tätä kautta olemme saaneet esimerkiksi järjestettyä työharjoittelupaikkoja. Olen itsekin saanut jo monia kontakteja työelämään ja erilaisiin työpaikkoihin opiskelujen aikana, oikeastaan alusta asti, Tuulari kertoo.

Journalismia toista vuotta opiskeleva Janita Suojanen on myös sitä mieltä, että koulun missio näkyy selkeästi opintojen aikana.

-Se tulee esiin jo siinä, miten me teemme töitä opintojen parissa. Kaikki pyrkii lähtökohtaisesti tähtäämään työelämän oikeisiin tilanteisiin. Tämä näkyy myös opetuksessa, joka on enemmän neuvomista ja virheiden korjausta kuin ylhäältä alaspäin luennointia.

Suojanen on myös tyytyväinen opintojen käytännönläheisyyteen.

-Mielestäni Haaga-Helian opetuksessa näkyy se tavoite, että olemme valmiita työelämään opiskelujen jälkeen ja osittain jo niiden aikana. Koko ajan saa myös hyviä kontakteja työelämään erilaisten yhteistyöprojektien ja tapaamisten kautta.

teemu-kokko_web

Haaga-Helian rehtorina aloittanut Teemu Kokko on vetänyt strategian päivitystä kuluneen kevään ajan. Miksi juuri tämä missio on meille hyvä?

-“Haaga-Helia avaa ovet työelämään” kuvaa hyvin Haaga-Heliaa. Konkreettisella tasolla se tarkoittaa opiskelijoiden työllistymistä ja opintojen kautta saavutettavia työelämävalmiuksia. Abstraktimmalla tasolla se tarkoittaa toimimista niin sanotusti ovet auki eli avoimessa dialogissa ja yhteistyössä työelämän kanssa. Haaga-Helian oloinen missio siis!

 

Teksti Marko Uutela
Kuvat Marko Uutela ja Virpi Salmi

 

Comments are closed.