Haaga-Helian markkinoinnin opiskelijat kehittämässä IKEAn palvelua

Haaga-Helian opiskelijaryhmä kokoontui 24.11.2015 IKEAn tiloihin Espoon Lommilaan esittelemään projektitöiden tuloksia, jotka keskittyivät IKEAn keittiömyynnin palvelukonseptin kehittämiseen. Projekti toteutettiin osana Palveluliiketoiminta opintokokonaisuutta, jossa paneuduttiin palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.

ikea_web
Kurssin aikana kaksi opiskelijaryhmää teki kilpailevan esityksen siitä, miten keittiötuotteiden palvelukonseptia tulisi IKEAssa kehittää sekä online ympäristössä että fyysisessä kauppaympäristössä.

IKEA on aktiivisesti Haaga-Helian partneriohjelmassa mukana ja yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti monella tasolla. IKEA rekrytoi opiskelijoita ja kouluttaa aktiivisesti henkilökuntaansa sekä järjestää erilaisia tapahtumia yhteistyössä opiskelijoiden ja HH:n kanssa. Haaga-Helia/IKEA keittiösuunnittelu palvelukehitysprojekti on hyvä esimerkki kehittämisyhteistyöstä, jota tehdään enenevässä määrin osana koulutusohjelmia.

Esityksiä oli kokoontunut kuuntelemaan muun muassa IKEAn maajohtaja Lars Middtun, tavaratalojohtaja Marko Kurtto sekä asiakaspalvelupäällikkö Outi Karjalainen. Haaga- Heliasta olivat paikalla Marko Mäki Liiketoiminnan koulutusyksiköstä ja Tiina Laiho TKI-palveluista. Esityksissä keskityttiin palvelun uudistamiseen sekä digitaalisessa- että myymäläympäristössä. Tehdyt ehdotukset perustuivat palvelun kehittämisen viitekehyksen perusteella tehtyyn luovaan työpajatyöskentelyyn sekä tehtyihin asiakasanalyyseihin ja havaintoihin keittiön ostamiseen liittyen.

Projektiesityksiä pidettiin IKEAn puolelta erittäin hyvinä ja monet kehityskohteet olikin jo tunnistettu heidän puolellaan jatkokehittämiskohteina. Myöskin uusia ajatuksia ja ideoita saatiin töiden kautta esille ja asiakaspalautteet vahvistivat IKEA:n näkemystä kehittämisen suunnasta. ”Fantastic presentation” oli yksi IKEA:lta saaduista useista positiivista palautteista.

Opiskelijoilta saatu palaute oli myös hyvää. Projektiin osallistuneet opiskelijat kommentoivat tehtyä työtä:
”Projekti oli kiinnostavin, mitä olen tähän mennessä tehnyt.”
”Mielestäni projekti oli todella mielenkiintoinen ja sen tekeminen oli hauskaa.”

Esitysten jälkeen keskusteltiin projektin jatkosta, joka käsittelisi suunniteltujen konseptien viemistä käytäntöön. Yhtenä ideana IKEA:n suunnalta ehdotettiin harjoittelupaikan tarjoamista mukana olleille opiskelijoille, jotta työ jatkuisi ideoista käytäntöön asti.

Comments are closed.